برخورد با فروشندگان گوشي هاي سرقتي

موبنا- دستگاه هاي نظارتي با فروشندگان گوشي هاي سرقتي در بازار تلفن همراه به شدت برخورد قانوني مي کند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، مدتي است دستگاههاي نظارتي شدت برخودر خود با فروشندگان و دست فروشاني که گوشي هاي سرقتي را در بازار عرضه مي کند افزايش داده اند.
اين برخورد شامل دست فروشاني که به خريدوفروش گوشي هاي سرقتي بدون جعبه مي پردازند شامل مي شود.در پي رواج بازار دست فروشان، دستگاههاي نظارتي براي کنترل بازار و جلوگيري از ضررو زيان احتمالي مصرف کننده، سوء استفاده و کلاهبرداري به اجراي طرح جمع آوري دست فروشان گوشي هاي سرقتي موبايل پرداخته ا ند.
شواهد موجود در بازار تلفن همراه تهران حاکي از آن است که نيرو انتظامي علاوه بر دست فروشان و دلالان حتي با فروشندگان و تعميرکاران موبايل که گوشي هاي سرقتي را در بازار عرضه مي کند به مبارزه پرداخته است.
کارشناسان و فعالان بازار گوشي معتقدند که نظارت نيروي انتظامي مي تواند به عنوان يکي از اهرم هاي قوي درجهت مقابله با قاچاق اين کالا و ساماندهي بازار تلفن محسوب شود.
129/20