آريما گوشي همراه با قابليت دريافت امواج تلويزيوني ارايه مي کند

موبنا- شرکت تايواني " آريما " گوشي همراه با قابليت دريافت امواج تلويزيوني ارايه مي کند.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از ” پري اينسايد” ، اين گوشي با همکاري مشترک شرکت آريما و شرکت ” تلجنت سيستمز” / Telegent Systems قراراست عرضه شود.
اين گوشي با قابليت دريافت رايگان امواج تلويزيوني با استفاده از فن آوري ارتقا يافته تلويزيوني موبايلي Telegent)Telegent’s mobile TV technology) براي استفاده کاربران استفاده مي شود.
اين گوشي داراي قابليت ارسال و دريافت پيامک ( SMS ) است که از تابستان سال جاري راه اندازي مي شود و کاربران اين گوشي مي توانند حتي هنگام تماشاي برنامه هاي تلويزيوني از طريق ارسال و دريافت پيامک با دوستانشان و يا ديگر کاربران ارتباط برقرارکنند.
131/20