فناوران:

” مذاکره با ” زين ايران ” خوب پيش مي رود “

روزنامه فناوران به نقل از رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرد : مذاکره با " زين ايران " خوب پيش مي رود .

كويت يك گام به اپراتور سوم موبايل ايران نزديك شد
رگولاتوري: مذاكره با «زين ايران» خوب پيش مي‌رود
به گفته سازمان تنظيم مقررات هيچ مهلتي براي ارايه ضمانت نامه، براي كنسرسيوم زين ايران توسط اين سازمان تعيين نشده و مذاكرات دو جانبه روند طبيعي خود را طي مي‌كند.
فناوران – محمود خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات با بيان اينكه هيچگونه مهلتي به كنسرسيوم دوم برنده در مزايده اپراتور دوم داده نشده است، گفت: در حال حاضر مذاكرات روند طبيعي خود را دنبال مي‌كند و اگر نياز به تعيين مهلت در اين رابطه وجود داشته باشد، حتما از طريق سازمان اعلام مي‌شود.
وي افزود: با توجه به مذاكرات انجام شده احتمال به نتيجه رسيدن با كنسرسيوم زين ايران، متشكل از صندوق بازنشستگي صدا و سيما،‌ صندوق ذخيره فرهنگيان و اپراتور زين كويت وجود دارد.
كمال محامد پور نيز با بيان اينكه كنسرسيوم زين ايران بايد تا چهارشنبه گذشته ضمانت نامه‌هاي مورد نظر را در اختيار سازمان تنظيم مقررات مي‌گذاشت ،گفت: از اينكه كنسرسيوم زين ايران ضمانت نامه‌ها را در مهلت تعيين شده ارايه داده است يا نه، بي اطلاع هستم.وي افزود: در صورتي كه اين كنسرسيوم در مهلت مقرر ضمانت نامه‌هاي لازم را در هفته گذشته ارايه نداده باشد، دولت در خصوص ادامه مذاكرات با نفر سوم يا تجديد مزايده تصميم گيري خواهد كرد.