براي عدم دريافت پيامك هاي انتخاباتي با 09990 تماس بگيريد

موبنا- مديرعامل يكي از شركت هاي ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده تلفن همراه گفت: مشتركاني كه تمايلي براي دريافت پيامك هاي تبليغاتي انتخاباتي ندارند مي توانند از طريق تماس با مركز تماس مشتريان شركت ارتباطات سيار (09990) نسبت به حذف شماره خود از ليست نامزدهاي انتخاباتي اقدام كنند.

اميرجليلوند در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اظهار داشت: ارسال پيامك انبوه براي مشتركان تلفن همراه برطبق تعهدنامه و براساس قوانين و الزامات در قرارداد صورت مي گيرد و مشتركاني كه تمايل به دريافت اين پيامك ها ندارند مي توانند موضوع را به شركت مخابرات ايران اعلام كنند.
مديرعامل شركت آتيه داده پرداز با اشاره به نقش رسانه پيامك در تبليغات اين دوره انتخابات رياست جمهوري خاطرنشان كرد:نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري بايد از پيامك به عنوان رسانه تاثيرگذار در جهت تبليغات هدفمند بهره ببرند.
وي با بيان اينكه تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري دوره دهم از طريق پيام كوتاه در صورتي مي تواند تاثيرگذار باشد كه به صورت هدفمند پيامي را به مخاطب برساند تصريح كرد: سال گذشته در انتخابات مجلس هشتم سبك و سياق استفاده از پيام كوتاه كانديداها آنچنان كه بايد موثر واقع نشد.
وي همچنين در خصوص درآمدزايي استفاده از اين سرويس براي پيمانكاران خدمات ارزش افزوده تلفن همراه گفت: در شرايط فعلي به نظر نمي رسد اين سرويس درآمد چشمگيري براي اپراتورهاي پيام كوتاه داشته باشد.
به گزارش موبنا تبليغات براي نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كشور از روز گذشته (اول خردادماه) آغاز شده و كارشناسان براين باورند كه با وجود 45ميليون تلفن همراه در دست مردم استفاده از رسانه پيامك براي تبليغات مي تواند براي كانديداها بسيار موثر واقع شود.
انتخابات رياست جمهوري 22خردادماه جاري برگزار مي شود.
128/20