عضو هيات مديره پست بانک:

دفاتر پستي به دستگاه پايانه فروش مجهز مي شوند

موبنا- عضو هيات مديره پست بانک گفت: به منظور توسعه بانکداري الکترونيکي، دستگاه هاي پايانه فروش ( POS) در دفاتر پستي، نصب و راه اندازي خواهد شد.

به گزارش سازمان خبري موبنا به نقل از روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمود هراتيان نژادي اظهار داشت: انجام اين کار طي تفاهم نامه اي ميان شرکت پست و پست بانک، نهايي شده است.
وي با بيان اينكه تجهيزات مورد نياز براي اجرايي کردن اين تفاهم نامه خريداري شده و آماده نصب در محل هاي مورد نظر است خاطرنشان کرد: در فاز اول اجراي اين طرح ، 100دفتر پستي به دستگاه هاي پايانه فروش مجهزخواهند شد.
هراتيان نژادي با بيان اينکه فاز اول اين طرح تا پايان ماه جاري عملياتي خواهد شد، تصريح کرد: در فازهاي بعدي، پست بانک آمادگي نصب اين نوع از دستگاه ها را درهر يک از دفاتري که از سوي شرکت پست معرفي شود را دارد.
وي در خصوص POS هايي که قرار بود در دفاتر خدمات ارتباطي شهري نصب شود نيز گفت: در حال حاضر، دستگاه هاي پايانه فروش به سرپرستي هاي پست بانک در شهرهاي مختلف کشور ارسال شده است.
عضو هيات مديره پست بانک با بيان اينکه بهره برداري از اين دستگاه ها در دفاتر خدمات ارتباطي در تعدادي از شهرها آغاز شده، ادامه داد: تا پايان ماه جاري بهره برداري از اين طرح در تمامي شهرهاي کشور به طور کامل عملياتي خواهد شد.
وي تاکيد کرد: پس از بهره برداري از اين طرح در شهرها و در فاز بعدي، تجهيز دفاتر خدمات ارتباطي روستايي به اين دستگاه ها، در دستور کار پست بانک ايران قرار دارد.
128/20