تقاضا براي خريد گوشي هاي صفر کاهش يافته است

موبنا- مدتي است که تقاضا براي گوشي هاي نو در سطح بازار تلفن همراه کاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، مدتي است که به دليل کاهش قدرت خريد مردم، خريدوفروش انواع گوشي هاي تلفن همراه در سطح بازار تلفن همراه کاهش يافته است.با عرضه انواع گوشي هاي تلفن همراه با مارک هاي معتبر جهاني و در پي آن کاهش قيمت اين کالاي ارتباطي، باز هم شاهد بي رونقي اين بازار پرمصرف هستيم.
اين در حالي است که برغم رکود و آشفتگي بازار تلفن همراه ، بازار گوشي هاي دست دوم و کارکرده با استقبال مشتريان، روزهاي پر رونقي را سپري مي کند.
به دليل اختلاف قيمت گوشي هاي نو و آک با گوشي هاي دست دوم اکثر متقاضيان ترجيح به خريد گوشي هاي کارکرده دارند و اين امر باعث شده تا دست فروشان موبايل روزهاي پر رونقي را سپري کنند.
به گفته کارشناسان بازار به دليل عدم مبارزه جدي و مقابله با دست فروشان خياباني گوشي تلفن همراه از سوي نهادهاي مسئول ، روز به روز شاهد پيوستن افراد بيشتري به اين حرفه غيرقانوني هستيم.
اين اظهارات درحالى بيان مى شود كه نبود اتحاديه واحد براى صنف موبايل يكى ازدلايل اصلى افزايش تقلبات در بازار تلفن همراه ارزيابى مى شود كه اين روزها نيز ضرورت وجود تشكل مستقلى براى نظارت و پيگيرى آنچه در اين بازار مى گذرد، بيشتر احساس مى شود.
129/20