توليد گوشي تلفن همراه درسال 2010 رشد مي کند

موبنا - به گفته يک تحليلگر، رشد توليد گوشي تلفن همراه درسال 2010 مجددا ازسرگرفته مي شود.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از ” يي تايمز” ، اوضاع نابسامان و وخيم اقتصاد جهاني  بويژه در ميان کشورهاي اروپايي و آمريکا ، درسال گذشته ميلادي  موجب شد براي اولين بار از سال 2001 ، توليد گوشي هاي تلفن همراه با کاهش مواجه شود.
يکي از تحليلگران موسسه تحقيقاتي ” فيوچر هوريزون” درانگليس گفت: کاهش  توليد گوشي تلفن همراه  درسال 2009 همچنان ادامه خواهديافت ولي پيش بيني مي شود درسال 2010 روند توليد گوشي بهبود يابد.
تعداد کل گوشي هاي تلفن همراه توليد شده درسال 2008 ميلادي ، 18/1 ميليارد دستگاه اعلام شده که اين تعداد شامل 283 ميليون گوشي ساده و معمولي ، 721 ميليون گوشي هاي پيشرفته و 174 ميليون دستگاه گوشي هاي هوشمند است.
پيش بيني مي شود درسال 2009 ميلادي در مجموع 1 ميليارد گوشي تلفن همراه توليد شود و درسال 2010 اين تعداد به 16/1 ميليارد دستگاه برسد . بازار گوشي هاي تلفن همراه هوشمند  روند رشد آهسته اي خواهد داشت به نحوي که از توليد 174 ميليون دستگاه درسال 2008 ميلادي به 197 ميليون دستگاه در سال 2009  و 336 ميليون دستگاه درسال 2010 برسد.
درحال حاضر مناطقي همچون کشور چين ، قاره هاي آفريقا  و آمريکاي لاتين در رده بازارهاي نوظهور يا داراي تقاضاي بالا  و ژاپن و کشورهاي غرب اروپا در رده بازارهاي اشباع ، قراردارند.
131/20