72 درصد از سهم بازار فن آوري جي اس ام در نيم کره غربي است

موبنا- " انجمن تجاري صنعت وايرلس" اعلام کرد ، 72 درصد از سهم بازار فن آوري GSM-HSPA متعلق به نيم کره غربي زمين است.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از ” سلولارنيوز” ،  نزديک به 555 ميليون کاربر در آمريکا  در پايان فصل اول سال 2009 ميلادي از فن آوري جي اس ام استفاده کردند که اين ميزان با رشد 25 درصدي ، طي دوازده ماه 110 ميليون کاربر جديد را جذب بازار ياد شده کرد.
دربازار جهاني، فن آوري هاي GSM و UMTS-HSPA 7/680 ميليون مشترک جديد را درپايان ماه مارس سال 2009 ميلادي جذب کرده اند  که اين ميزان معادل 89 درصد سهم بازار وبا رشد 22 درصدي است.16/4 ميليون اشتراک بي سيم در سطح جهاني تا پايان فصل اول سال ميلادي جاري واگذار شده که 7/3 ميليارد آنها مربوبط به سيستم اتصال GSM-HSPA است.
” کريسي پيرسون”  رييس موسسه 3G Americas گفت :  حتي درموقعيت اقتصادي پرچالش کنوني ،  اپراتورهاي GSM-HSPA تعداد قابل توجه اي از مشترکان را جذب مي کنند.
انتظار مي رود بيش از120 شرکت اپراتوري درآينده سرويس LTE (Long Term Evolution) را – که بعنوان  گام بعدي درزمينه پروژ هاي نسل سومي 3GPP به شمار مي آيد – گسترش دهند و تا کنون چند قرارداد تجاري دراين زمينه منقعد شده است.
131/20