بازار لوازم جانبي گوشي تلفن همراه راکد است

مدير عامل نامداران ارتباطات همراه گفت: با رکود در بازار تلفن همراه، لوازم جانبي اين کالاي ارتباطي نيز بي رونق سپري مي شود.

”  پدرام اليکايي” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اظهارداشت: با راکد بودن بازار تلفن همراه ، بازار لوازم جانبي اين کالاي ارتباطي نيز به دليل کاهش خريدوفروش،دوران رکود را سپري مي شود.
وي با اشاره به بالا بودن ميزان تعرفه واردات گوشي تلفن همراه خاطر نشان کرد: تعرفه 25 درصدي واردات گوشي تلفن همراه تنها به نفع قاچاقچيان است چرا  که تا کنون توانسته اند با گسترش فعاليت در اين زمينه بيش از 90 درصد از سهم بازار را به کالاهاي غيرقانوني اختصاص دهند.
اليکايي معتقد است كه اکثر شرکت‌هاي واردکننده گوشي تلفن همراه نيز تنها به صورت محدودي گوشي روانه بازار مي‌کنند.
وي با اشاره به آشفته ماندن بازار گوشي تلفن همراه و افزايش روز افزون قاچاق اين کالاي ارتباطي در سطح کشور گفت: متاسفانه نهادي مسووليت وظيفه نظارت بر اين بازار را به صورت مستقل بر عهده نمي‌گيرد.
وي افزود: چنانچه از سوي نهادهاي دولتي با قاچاق اين کالا مبارزه جدي صورت نگيرد سالانه هزينه هنگفتي به صورت غيرقانوني از کشور خارج مي‌شود.
شرکت  نامداران ارتباطات همراه  هم اکنون به واردات لوازم جانبي گوشي تلفن همراه در سطح بازار تلفن همراه مي‌پردازد.
129/20