مديرعامل کارخانجات مخابراتي ايران:

“ITMC” پنج مدل جديد عرضه مي کند

موبنا- مديرعامل کارخانجات مخابراتي ايران از ارائه پنج گوشي جديد با برند" آي تي ام سي" خبرداد.

“ابراهيم مطلع” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اظهار داشت: پس ازکسب نتايج مناسب از آزمايش  بر روي پنج گوشي مذکور، اين مدل هاي جديد وارد بازار مي شود.
وي افزود: با توجه به اينکه روند توليد داخلي گوشي به کندي سپري مي شود اين شرکت قصد دارد بر اساس نياز بازار اين برند، مدل هاي متفاوتي راونه بازار کند.
وي با اشاره به سهم بازار گوشي هاي “آي تي ام سي” در سطح بازار تلفن همراه گفت: هم اکنون تمامي گوشي هاي “ITMC” در سطح بازار تلفن همراه موجود مي باشد و تنها به دليل اينکه سهم قابل توجهي از بازار در اختيار برندهاي معروف جهاني است اين نوع گوشي ها چندان در ويترين مغاره ها به چشم نمي آيد.
وي افزود: برندهاي همچون نوکيا، سوني اريکسون و غيره تا کنون در بازار تلفن همراه سهم قابل توجهي به خود اختصاص داده اند و به همين دليل نيز گوشي هاي ساخت داخل چندان مورد تقاضا قرار نمي گيرد.
وي ادامه داد: کاهش نقدينگي مردم و تورم به عنوان يکي از عواملي است که باعث شده تا بازار تلفن همراه با بي رونقي روبرو باشد.
کارخانجات مخابراتي ايران يکي از سه شرکت طرف قرارداد وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه در کشور است که متعهد شده بودند از سال 86 سالانه بالغ بر 6ميليون گوشي وطني وارد بازار کنند؛ اما اين شرکت ها تاکنون موفق به عرضه اين تعداد گوشي نشده اند و طبق اخبار غيررسمي حدود 200هزار گوشي در بازار کشور متعلق به اين شرکت هاي توليدکننده داخلي است.
تعرفه واردات گوشي تلفن همراه براي حمايت از توليدکنندگان يک بار از چهار به شصت درصد رسيد و در زمان حاضر 25درصد است.
129/20