رئيس کميته مخابرات در گفت وگو با موبنا:

تحقيق و تفحص از مخابرات با تغيير دولت به کارخود ادامه مي دهد

موبنا- رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: تغييردولت، اختلالي در طرح تحقيق و تفحص ازشرکت مخابرات وارد نمي کند و اين کميته به کارخود ادامه مي دهد.

علي مطهري درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با بيان اينکه با تغييرمديران وزارت ارتباطات، عملکرد آنها نيزمورد ارزيابي قرارمي گيرد،اظهار داشت: طرح تحقيق ،وضعيت وعملکرد مخابرات را در يک مقطع زماني بررسي مي کند.
وي با بيان اينکه اگر مسئولان وزارت ارتباطات در دوران فعاليت خود تخلف کرده باشند، موظف به پاسخگويي خواهند بود، گفت: روند تحقيق و تفحص ازشرکت مخابرات ادامه دارد وتا کنون مباحث گوناگوني دردستور کار کميته قرار گرفته است.   
رئيس کميته مخابرات افزود:طرح تحقيق و تفحص از شرکت مخابرات زمانبراست واعلام نتيجه نهايي آن مشخص نخواهد بود.
به گزارش موبنا طرح تحقيق و تفحص 14محور دارد. بررسي نحوه هزينه کرد وجوه خارج از شمول در اختيار مديران، بررسي نحوه عملکرد مرکز تحقيقات مخابرات ايران ، نحوه اجراي پروژه ها و انجام هزينه ها در بودجه سالانه، بررسي نحوه قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه و اعمال آن در محاسبات بودجه سالانه شرکت هاي مخابراتي، بررسي نحوه اجراي مناقصه ها و مزايده هاي چهار سال گذشته و نحوه پرداخت حقوق پيمانکاران پروژه ها، بررسي تحقق برنامه هاي شرکت مخابرات در برنامه پنج ساله چهارم و بررسي خطوط ثابت و همراه واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي بدون ضابطه از جمله محورهاي اين تحقيق و تفحص است.
117/20