وزير ارتباطات و فنا وري اطلاعات :

اقتدار ايران اسلامي در جهان رو به فزوني است

ايسکانيوز- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: با حضور و پيشرفت هاي چشم گير ايران در عرصه هاي مختلف علمي،فرهنگي و فن آوري اقتدار نظام مقدس جمهوري اسلامي در جهان روز به روز نمايان تر مي شود

به گزارش روز گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران “ايسکانيوز” ، محمد سليماني در مراسم افتتا ح 142 طرح مخابراتي خوزستان افزود: هم اکنون حضور جوانان ايران در عرصه هاي مختلف علمي دنيا جهانيان را به تعجب وا داشته است.وي اظهارداشت: شرايط به وجود آمده به خصوص در چند سال اخير ، حاکي از يک حرکت رو به رشد است و جايگاه ايران در سطح جهان ارتقا يافته است به طوري که نه تنها کشور هاي اسلامي بلکه ديگر کشور ها نيز عاشق ايران اسلامي هستند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: امروز نظام مقدس جمهوري اسلامي به جايي رسيده است که مطالبات جهاني را طلب مي کند و استکبار جهاني نيز در مقابل اين خواسته ها ناچار به عقب نشيني و تسليم مي شود
سليماني گفت : دولت نهم نشان داد که قابليت ما در جامعه جهاني بيش از زمان فعلي است و اين موقعيت غرور انگيز مرهو ن 30 سال مقاومت و ايثارگري هاي مردم سر افراز ايران در طول دوران انقلاب است .وي تصريح کرد: اگر مردم ما آرمان هاي مقدس جمهوري اسلامي را مو به مو اجرا کنند هيچ وقت پشيمان نخواهند شد و گام به گام کشور ما به جلو خواهد رفت.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به استعدادها وپيشرفت هاي علمي جوانان کشور گفت :وقتي اين پتانسيل و فضاي مناسب در کشور وجود داشته باشد معلوم است که مردم ما در همه عرصه ها پيشرفت خواهند کرد و مي توانند ماهواره در مدار قرار دهند
استاندار خوزستان نيز در ادامه اين جلسه گفت: توسعه استان نياز به زير ساخت ها دارد واگر اين زير ساخت ها فراهم شود استان خوزستان از لحاظ توسعه و رونق اقتصادي رشد چشمگيري خواهد داشت .
حجازي افزود: دولت نهم در همه امور توجه ويژه اي به اين استان داشته است و مردم از خدمات دولت بسيا ر راضي هستند و احساس کرده اند که اين دولت نهايت تلاش خود را براي رفع محروميت و همچنين خدمات رساني به اقشار مختلف مردم ارايه مي کند.
وي از خدمات و پيشرفت هاي شرکت مخابرات استان خوزستان قدر داني کرد و گفت: هر جا که ارتباطات پيشرفت داشته است رونق اقتصادي در آن منطقه نيز بيشتر مشاهده مي شود.