صنعت تلفن همراه در خاموشي

مهر - تحقيقات جديد نشان مي دهد که صنعت تلفن همراه و ميزان تقاضاي اين صنعت تا سال 2010 بهبود نخواهد يافت و در عين حال اين صنعت در طي سه ماه آپريل تا ژوئن يکي از بدترين دوره هاي خود را سپري خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بازار تلفن همراه در سه ماه اول سال 2009 بيش از 8.6 درصد سقوط  داشته و ميزان تقاضا در اين بازار نيز ثابت باقي مانده است که اين شرايط تا سال آينده و تا زماني که بار ديگر تقاضا به رشد برسد، ادامه خواهد داشت.
گارتنر تحليلگر موسسه کارولينا ميلانسي که جمع آوري اين اطلاعات را به عهده داشته بر اين باور است ميزان تقاضا در اين بازار تا نيمه دوم سال 2010 به همين منوال بوده و بهبودي نخواهد يافت.
همچنين آراي 34 تحليلگر در سايت رويترز نشان مي دهد ميزان فروش تلفنهاي همراه در ماه هاي آپريل، مي و ژوئن 14.5 درصد کاهش خواهد يافت و در سال 2009 اين فروش 10.3 درصد سقوط خواهد کرد.
تعدادي از شرکتهاي مطرح در اين صنعت معتقدند که اين شرايط وخيم پس از گذشت سه ماهه اول رکود، زماني که کاهش ميزان فروش باعث به فروش رفتن تلفنهاي همراه قديمي تر خواهد شد، بهبود خواهد يافت.
طي سه ماه اول سال 2009 فروشندگان تلفنهاي همراه نسبت به سال گذشته با 14.3 درصد کاهش فروش مواجه شدند که اين رکود با گزارش اولين ضرر قبل ماليات شرکت نوکيا طي دوره اي سه ماهه تکميل شد.
گارتنر که تغييرات دارايي و فروش خالص شرکتها را تحت نظر داشته است اعلام کرد فروشندگان طي سه ماهه اول سال در حدود 25 ميليون تلفن همراه به فروش رسانده اند که انتظار مي رود کاهش ميزان فروش تا سه ماهه دوم سال نيز ادامه پيدا کرده و به 10 يا 12 ميليون دستگاه برسد.
گارتنر همچنين معتقد است تلفنهاي هوشمند را مي توان مرهمي بر اين رکود اقتصادي به شمار آورد زيرا در سه ماه اول سال بيش از 36.4 ميليون دستگاه از اين تلفنها به فروش رسيده است که اين تعداد نسبت به سال گذشته 12.7 درصد افزايش يافته است. همچنين به گفته وي با ارائه نمونه هاي جالب تر و پيشرفته تر تلفنهاي همراه ميزان اين فروش افزايش بيشتري خواهد يافت.
شرکت نوکيا يکي از شرکتهايي است که طي دوره هاي مختلف سال رقابت را در صنعت تلفنهاي هوشمند به شرکتهاي اپل، ريم و اچ تي سي واگذار کرده بود اما اين شکست در سه ماه اول سال 2009 با ارائه اولين تلفن همراه هوشمند لمسي 5800 متوقف شد.
بر اساس گزارش رويترز، رشد سهام شرکت نوکيا در سه ماه اول سال جاري به 41.2 درصد رسيد. رقيب اصلي نوکيا شرکت ريم نيز با توليد گوشي هاي هوشمند بلک بري 20 درصد از بازار را در کنترل خود دارد.