رئيس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي استان تهران خبرداد:

كارگروه‌هاي نظارت بر تاسيس و ايجاد دفاتر پيشخوان خدمت ايجاد مي‌شود

ايسنا -كليه سازمان‌ها و نهادهاي عمومي و دولتي موظف هستند ضمن همكاري، خدمات خود را از طريق پيشخوان خدمت ارائه كنند و ايجاد هرگونه دفاتر مشابه تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها و نهادهاي عمومي ممنوع است.

اصغر زعيم ـ رئيس هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي استان تهران ـ درگفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: تشكيل و ايجاد كارگروه‌هاي نظارت بر تاسيس و ايجاد دفاتر پيشخوان خدمت براساس ابلاغيه‌اي به استانداري‌ها در حال انجام است كه اجراي اين مصوبه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه سال جاري به استانداري‌هاي كشور از جمله تهران جهت تشكيل كارگروه و انتخاب نمايندگان كارگروه ابلاغ شده است.
وي افزود: نمايندگان اين كارگروه‌ها و خود كارگروه در حال معرفي و تشكيل است كه كارگروه در اين زمينه بايد دبيرخانه و محل استقراري تعيين كرده و شروع به فعاليت كند كه ارائه اين خدمات دولتي و غير دولتي در رابطه با تكريم ارباب رجوع است.
زعيم با بيان اينكه براساس مصوبه تبصره 13 اين كارگروه متشكل از نمايندگان استانداري، سازمان تنظيم مقررات و تشكل صنفي هر استان است، ابراز كرد: استانداريها ظرف مدت يك ماه بايد نسبت به تشكيل كارگروه اقدام كنند.