مديرعامل شركت فناوران بازار سرمايه خبر داد:

زمان انتشار اطلاعات بعد از راه‌اندازي سامانه كدال به زير يك ثانيه در آينده مي‌رسد

ايسنا - مديرعامل شركت فناوران بازار سرمايه ( وابسته به سازمان بورس ) در سومين همايش امضاي ديجيتالي و تحقق دولت الكترونيك در سخناني با محوريت تجربه بهره‌گيري از امضاي ديجيتال در سازمان بورس به سامانه يكپارچه گردآوري و انتشار الكترونيكي اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار (CODAL) اشاره كرد و گفت: هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت مي‌كند مكلف است حداقل مواردي را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد به سازمان بورس ارائه كند.

به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيد جعفري درباره ضرورت ايجاد سامانه كدال گفت: با توجه به توسعه روزافزون بازار، افزايش تعداد شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان و افزاش حجم اطلاعات ارسالي ناشران اوراق بهادار و لزوم افزايش سرعت و دقت در انعكاس اين اطلاعات، بازنگري در شيوه دريافت اعتبارسنجي طبقه‌بندي، انتشار و نظارت بر فرآيند انتشار اطلاعات،‌ ايجاد سامانه كدال ضروري به نظر مي‌رسيد.
او با بيان اينكه كشورهايي همچون آمريكا، كانادا و مالزي سيستم‌هاي مشابه كدال را در سازمان بورس خود دارند افزود: فرايند انتشار اطلاعيه‌ها قبل از شكل‌گيري سامانه كدال به صورت كاغذي و با پست از سوي ناشر به بورس مي‌رفت و مسيرهاي بعدي را طي مي‌كرد تا در مورد خريد و فروش سهام تصميم‌گيري شود بعد از ايجاد كدال ناشران از طريق اينترنت به سايت CODAL.IR اطلاعات را وارد مي‌كنند و توسط امضاي ديجيتال اطلاعات وارد شده را امضا مي‌كنند. در صورتي يك كاربر به عنوان مدير شركت يا نماينده‌اي از آن شركت شناخته مي‌شود كه يوزر نيم و پس‌ورد اختصاصي امضا و امضاي اختصاصي كاربر را داشته باشد.
وي همچنين اظهار كرد: سيستم كدال بعد از اعتبارسنجي داده و امضا، اطلاعات را در دسترس كارشناسان بخش نظارت بر ناشران شركت بورس قرار مي‌دهد تا براي رد و يا انتشار اطلاعات تصميم‌گيري شود. زمان انتشار اطلاعات بعد از راه‌اندازي سامانه كدال از چند روز به چند ساعت كاهش يافته است كه طبق برنامه اين زمان به زير يك ثانيه در آينده خواهد رسيد.
جعفري با بيان اينكه سرمايه‌گذاران به سايت كدال مراجعه و از اطلاعات ثبت و تاييد شده در سازمان بورس بهره‌برداري مي‌كنند اظهار كرد: قبل از PKY نمودن كدال ملاحظات امنيتي در معماري نرم‌افزار همان سرورهاي كدال، شبكه و اينترنت، نرم‌افزاركدال، انجام تست‌هاي امنيتي، پياده‌سازي مكانيسم ثبت وقايع و پياده‌سازي ثبت اطلاعات صورت مي‌گيرد.
مديرعامل شركت فناوران بازار سرمايه ( وابسته به سازمان بورس )در پايان خاطرنشان كرد: پياده‌سازي امضاي ديجيتالي در صفحه LOGIN، پياده‌سازي امضاي ديجيتال در زمان اخذ اطلاعات از كاربر، اعتبارسنجي داده‌ها در زمان بارگذاري اطلاعيه، اعتبارسنجي امضا كننده در زمان بارگذاري اطلاعيه و استفاده از مهر زماني از ويژگي‌هاي سامانه كدال بعد از پياده‌سازي امضاي ديجيتالي هستند.