امکان منع استفاده از تلفن همراه در مدارس قوت يافت

مهر - معاون دبيرکل شورايعالي آموزش و پرورش با بيان اينکه موضوع استفاده از تلفن همراه در مدارس در دست بررسي است، گفت: طبق تصميمات اوليه، امکان منع استفاده از تلفن همراه در مدارس قوت يافته است.

سيد محمد بطايي در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده شدن آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از تلفن همراه توسط دانش آموزان در شوراي عالي آموزش و پرورش خبر داد و گفت: اين آيين نامه نيز در دستور کار دو جلسه آينده شوراي عالي قرارگرفته تا براي سال تحصيلي آينده به مدارس ابلاغ شود.
در چند سال گذشته موضوع استفاده از تلفن همراه در مدارس به يکي از چالشهاي وزارت آموزش و پرورش تبديل شده است که با گسترش اين تکنولوژي در جامعه و امکان دسترسي افراد در سنين پايين اين موضوع شدت يافته است.
معاون دبير کل شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش با اعلام اينکه نحوه استفاده از تلفن همراه در قالب ماده واحده به تصويب مي رسد، افزود: طرح استفاده از تلفن همراه در مدارس به دليل تکثر و تنوع نظرات کارشناسان آموزشي هم اکنون در کميسيون مقررات تحصيلي و اساسنامه ها در دست بررسي است.
بطايي ادامه داد: همچنين طبق اين طرح، معلمان نيز در استفاده از تلفن همراه در ساعات درسي محدود خواهند شد.