رئيس کميته مخابرات مجلس در گفت وگو با موبنا:

تجديد مزايده اپراتور سوم زمان بر نيست

موبنا-رئيس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت:به دليل طي کردن مراحل اداري، تجديد مزايده اپراتورسوم تلفن همراه زمان بر نخواهد بود.

علي مطهري درگفت وگو با خبرنگارسازمان خبري موبنا با بيان اينكه مراحل اداري و قانوني اپراتورسوم تلفن همراه درحال بررسي وپيگيري است، اظهارداشت: تجديد مزايده اپرانورسوم تلفن همراه اشکالي ندارد و برخلاف قوانين مندرج نيست.
رئيس کميته مخابرات مجلس با تاكيد براينکه امکان حضور مجدد متقاضيان حاضر در مزايده اپراتورسوم در دور دوم نيز وجود دارد، ادامه داد:تغيير،افزايش و کاهش تعداد اين کنسرسيوم ها در دوم نيز امکان پذيراست.
مطهري با بيان اينکه کنسرسيوم تامين اتصالات به طور کامل از مزايده اپراتورسوم تلفن همراه حذف شده است، خاطر نشان کرد: هم اکنون شرايط کنسرسيوم هاي بعدي در اين مزايده تحت بررسي قراردارد.
به گزارش موبنا کنسرسيوم زين ايران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سيما ، ذخيره فرهنگيان و اپراتور کويتي “زين” است که بعد از کنسرسيوم تامين – اتصالات به عنوان نفر دوم در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور برگزيده شد.
همچنين شرکت عمان تل به عنوان سومين شرکت برنده مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور بعد از اتصالات و زين کويت قرار دارد.
کنسرسيوم تامين اتصالات متشکل از شرکت تامين تله کام وابسته به شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي و اپراتور اماراتي اتصالات 23دي ماه به عنوان برنده نهايي مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و قراربود اين اپراتوردر 15سال، مبلغ 16هزار ميليارد ريال به دولت پرداخت و 17ميليون مشترک جذب کند.
اما وزير ارتباطات 20ارديبهشت ماه جاري اعلام كرد كه اين كنسرسيوم نتوانست از فرصت سرمايه گذاري در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ايران استفاده کند.
117/20