گزارش موبنا از وضعيت فعلي درگاه ملي خدمات الكترونيكي ايران

ارائه 24خدمت دستگاههاي اجرايي روي پرتال “ايران”

موبنا- درگاه ملي خدمات الكترونيكي ايران يکي از مصوبات تصميم نامه نمايندگان رييس جمهوري در خصوص اجرايي شدن تبصره 13 قانون بودجه سال 86 بود كه براساس آن معاون اول رييس جمهوري تمام دستگاههاي دولتي را ملزم کرد تا خدمات الکترونيکي خود را بر روي اين پرتال قرار دهند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا پس از آنكه تصميم نامه نمايندگان رييس جمهوري در خصوص اجرايي شدن تبصره 13 به وزارت ارتباطات ابلاغ شد به اين وزارتخانه فرصت داده شد تا درگاه خدمات الكترونيكي ايران را تا شهريورماه سال 86 ايجاد کند.
در واقع به واسطه اين پرتال درنظر بود که مردم از يک درگاه واحد، خدمات متفاوت و متنوع دستگاههاي اجرايي را به شکل الکترونيکي دريافت کنند و از حضور فيزيکي آنها در بخش هاي سرويس دهنده جلوگيري شود به عبارتي ديگر در اين طرح بحث کاهش رفت و آمد و نيز مديريت و ساماندهي مصرف سوخت مدنظر قرار گرفت.
براي اجراي اين تكليف معاونت فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اواخر شهريورماه سال 86 درگاهي با آدرس iran.ir ايجاد و اين درگاه درآن زمان رسما كار خود را آغاز كرد.
علي اصغر انصاري- مديركل دفتر امور اجرايي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات- در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا به تشريح وضعيت فعلي اين پرتال پرداخت و اظهار داشت: درگاه ملي خدمات الكترونيكي ايران در آغاز فعاليت خود( سال 86) اگرچه به آن شرايط آرماني و بلوغ خود نرسيده بود اما حداقل كاري كه در آن مرحله از سوي معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات انجام شد آن بود كه فهرست سايت هاي دولتي و حتي بخش خصوصي با شكل هاي مختلف در پرتال قرار داده شد تا مراجعه كنندگان بتوانند بر حسب نياز و درخواست براحتي آدرس اينترنتي دستگاه دولتي را از طريق اين پرتال پيدا كنند.
وي با اشاره به دلايل عدم انجام برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي تكميل فازهاي بعدي پرتال ملي خدمات الكترونيكي ايران گفت: با توجه به اينكه عموما دستگاههاي دولتي پرتال خود را به طور مستقيم مديريت نمي كردند و آن را به واسطه مي سپردند وقتي براي پرتال ملي خدمات الكترونيكي به اين دستگاهها مراجعه مي كرديم به شركت هايي ارجاع داده مي شديم كه ارتباطي با آن سازمان نداشتند.
انصاري ادامه داد: همچنين دستگاههاي دولتي آمادگي فني براي ارائه خدمات الكترونيكي روي پرتال را نداشتند به اين معنا كه براي ارائه خدمات الكترونيكي روي پرتال تنها مي توانستند به ما وب سرويس بدهند.
مديركل دفتر امور اجرايي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات همچنين افزود: به لحاظ امنيتي و به لحاظ ومحرمانه بودن، اين امكان براي ما وجود نداشت كه بتوانيم به بانك اطلاعاتي( ديتابيس) دستگاههاي اجرايي دسترسي داشته باشيم ؛ اين عوامل باعث شد كه راه اندازي درگاه ملي خدمات الكترونيكي با كندي صورت پذيرد.
وي گفت: درحال حاضر 24خدمت از دستگاههاي اجرايي مختلف روي پرتال ايران آماده خدمات دهي به متقاضيان است كه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده اين تعداد به 90 خدمت افزايش مي يابد.
انصاري با اشاره به مذاكرات انجام شده با شركت مخابرات ايران براي ارائه 12سرويس روي درگاه ملي خدمات الكترونيك ايران، تصريح كرد: اولين خدمت سازمان سنجش كه مربوط به نتايج آزمون وكلا بود از طريق اين پرتال اعلام شد و ساير خدمات اين نهاد نيز در حال پيگيري است.
وي با بيان اينكه 18دستگاه اجرايي دولتي هر يك حداقل پنج خدمت خود را بايد براي ارائه روي اين پرتال به ما معرفي كنند، خاطرنشان كرد: دفتر توسعه معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات در حال پيگيري اين موضوع است.
اين مقام مسئول به دستگاههايي چون مخابرات،  پست ، ارتباطات سيار و پست بانك اشاره كرد كه بسيار بيش از پنج خدمت قابل ارائه به مردم دارند و گفت: با رفع موانع فني هر يك از سازمانها و دستگاههاي اجرايي اين 90 خدمت در پرتال ملي خدمات الكترونيكي قابل دسترسي خواهد بود.
وي در عين حال از تفاهمات صورت گرفته با سازمان سنجش براي ثبت نام و اعلام نتايج آزمون هاي مختلف علمي روي اين پرتال خبر داد و تصريح كرد: درگاه ملي خدمات الكترونيكي ايران داراي 12هزار و 546 سايت و  20هزار و 95 لينك در بخش فارسي بوده و شمار سايت هاي انگليسي زبان اين پرتال نيز به هزار و 538 سايت مي رسد.
انصاري از فعال سازي بخش اخبار و پست الكترونيكي درگاه ملي خدمات الكترونيكي ايران خبر داد و افزود: اين پرتال نزديك به هشت هزار پست الكترونيكي دولتي و روزانه بطور متوسط چهارهزار بازديدكننده دارد.
وي از جمله اهداف اجراي اين پرتال را برطرف كردن نياز تمامي مراجعه كنندگان به دستگاههاي دولتي بدون حضور فيزيكي عنوان كرد و اظهار داشت: در زمان حاضر بيشترين خدمات مربوط به سازمان بورس ، هواشناسي، پست ،شركت مخابرات استان تهران و نيز سازمان سنجش است.
وي در خصوص توسعه ساير خدمات اين درگاه گفت : با وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي به منظور ارائه خدمات سفارتخانه ها ، كنسولگري و آژانس هاي مسافرتي بر روي اين پرتال مذاكراتي صورت گرفته كه تاكنون جوابي در اين خصوص دريافت نكرده ايم.
انصاري با بيان اينكه در فاز اول اين طرح سمت آن دسته ازخدماتي رفتيم كه عموميت بيشتري داشته باشد گفت: مذاكراتي با وزارت علوم و نيز وزارت نفت براي ارائه خدمات اين دستگاهها روي پرتال صورت گرفته است.
به گزارش موبنا درگاه ملي خدمات الكترونيك ايران جزء ملزومات دولت الكترونيك براي كاهش سفرهاي غيرضرور و كاهش مراجعه به دستگاههاي دولتي است كه با ايجاد زيرساخت هاي لازم مي تواند سود اقتصادي نيز به همراه داشته باشد.
با اجرايي شدن برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور در حوزه فناوري اطلاعات به طور قطع دستگاههاي اجرايي نيز به اين جمع بندي خواهند رسيد كه درگاه ملي خدمات الكترونيك ايران مي تواند آيينه رشد و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات هر يك از اين دستگاهها باشد .
128/ 20