مصوبه بيمه کارگزاران روستايي به مخابرات ابلاغ نشده است

موبنا- به گفته يکي از مسئولان وزارت ارتباطات، سهامداران شرکت مخابرات گفت: هنوز مصوبه بيمه کارگزاران روستايي به شرکت مخابرات ابلاغ نشده است.

يک مقام مسئول در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبري موبنا اظهارداشت: به دليل اينکه 70 درصد سهام شرکت مخابرات دراختيار دولت است،دولت نمي تواند دراين باره اعتراضي داشته باشند.
 وي خاطرنشان کرد: هم اکنون شرکت مخابرات سهامداردارد ودولت موظف به بيمه کردن کارگزاران روستايي خواهد بود.
اين مسئول مخابراتي ادامه داد: درصورت واگذاري سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصي، دولت متعهد به پرداخت بدهي اين شرکت خواهد بود.
به گفته وي پيمانکاران روستايي کارمند شرکت مخابرات نبوده و مخابرات موظف به بيمه کردن آنها نيست.
به گزارش موبنا، دردي ماه سال گذشته مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد، به دليل جمع آوري باجه هاي تلفن روستايي و بيكار شدن حدود 40هزار نفر كارگزاران مخابرات روستايي با سابقه 8 تا 25سال  اين افراد بيمه شوند اما اين مصوبه به دليل نامشخص بودن منابع مالي ، با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد.
در صورت اجراي اين طرح شركت مخابرات بايد حدود200 تا 300 ميليارد تومان بابت بيمه كارگزاران روستايي منظور كند كه دراين حالت سود آوري اين شركت به شدت كاهش مي يابد.
درهمين حال مخبر کميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام کرد:طرح بيمه کارگزاران روستايي با هدف رفع محروميت،ارائه خدمات، برقراري ارتباط سريع و اطلاع رساني به مراکز کم ظرفيت مخابرات روستايي از سوي مجلس ارائه شده است.
به گفته يوسف نژاد با ارائه طرح بيمه کارگزاران روستايي، وزرات ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف مي شود تا براساس قوانين تامين اجتماعي وشرايط و ضوابط مقرردر قانون کار، بيمه تمام کارگزاران مخابرات روستايي را اعم از شاغل و پيمانکاران تامين کند.
117/20