دنياي اقتصاد:

” جمع آوري بازي هاي غير مجاز از اول خرداد ماه “

روزنامه دنياي اقتصاد در گفت و گويي با رييس بنياد بازي هاي رايانه اي به بررسي موضوع جمع آوري بازي هاي غير مجاز از اول خرداد ماه پرداخته است .

جمع‌آوري بازي‌هاي غيرمجاز از اول خردادماه
بازار ديجيتال- با هدف‌کنترل بازار توزيع و مصرف و در راستاي افزايش امنيت رواني خانواده‌ها از ابتداي خرداد ماه سال جاري بازي‌هاي غيرمجاز بازار از سراسر کشور جمع‌آوري مي‌شوند.

براي آگاهي بيشتر از اين طرح با محمد بي‌طرف، رييس بنياد بازي‌هاي رايانه‌اي گفت‌و‌گويي انجام داده‌ايم که مي‌خوانيد:
در خصوص طرح جديد بنياد توضيح دهيد و اينکه اين کار با همکاري چه ارگاني صورت مي‌گيرد؟
در راستاي جمع‌آوري بازي‌هاي خارجي غيرمجاز در بازار و طبق اعلام قبلي که به شرکت‌هاي تکثير‌کننده و توزيع‌کننده شده بود، بازي‌هايي که مولفه‌هاي يک بازي مجاز را ندارند از بازار جمع‌آوري مي‌شوند. اين کار با همکاري معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ستاد هماهنگي مبارزه با عرضه غير‌مجاز محصولات فرهنگي صورت مي‌گيرد.
مولفه‌هايي که از آن صحبت مي‌کنيد، چه چيزهايي هستند؟
برخي از اين مولفه‌ها از طريق ستاد سمعي و بصري که وظيفه نظارت بر بازار را بر عهده دارد به شرکت‌هاي تکثير‌کننده ابلاغ شده است. در حال حاضر 27 شرکت مجوز فعاليت در اين بازار را دارند که اين شرکت‌ها بايد محصولات خود را به صورت استاندارد در نظر گرفته شده مانند درج مشخصات کامل شرکت روي بسته‌هاي بازي، مشخص بودن رده سني براساس نظام رده‌بندي (اسراء) و… به بازار عرضه کنند. علاوه‌بر اين تمام تکثير‌کنندگان موظف به تهيه هولوگرام هستند، اين هولوگرام داده شده به آنها واحد است و بازي‌هاي فاقد اين هولوگرام اجازه ورود به بازار را ندارند. اين کار از اول خرداد ماه آغاز مي‌شود و شرکت‌هايي اجازه پخش بازي در بازار را دارند که هولوگرام در نظر گرفته شده را داشته باشند.
اين هولوگرام را بايد از کجا تهيه کنند؟
اين هولوگرام از طريق بنياد به آنها داده مي‌شود. در واقع اين هولوگرام به تمامي کساني که اين بازار را تامين مي‌کنند داده مي‌شود. در ضمن اين هولوگرام غيرقابل کپي‌برداري است.
طرح نظام رده‌بندي بازي‌هاي رايانه‌اي به کجا رسيد و آيا اين نظام تاثيري روي بازار داشته است؟
در حال اجرا است. ما با تعاملي که با اداره کل همکاري‌هاي سمعي و بصري داشته‌ايم، صرفا بازي‌هايي مجاز به ورود در بازار هستند که رده سني آنها بر اساس نظام رده‌بندي مشخص شده باشد. الان تنها بازي‌هايي در بازار وجود دارند که رده سني روي آن به طور کامل مشخص شده است.
خريدارها به اين رده‌بندي اصلا توجهي دارند؟
ما در گام اول، سامان بخشيدن به بازار و مبادي ورودي تامين بازار که شرکت‌هاي تکثير‌کننده هستند را کنترل خواهيم کرد. بررسي بازي‌هايي که الان در بازار هستند در گام بعدي کنترل قرار دارند. در واقع ابتدا ما شرکت‌هاي تکثير‌کننده را کنترل مي‌کنيم تا هولوگرام و نظام رده‌بندي را رعايت کنند و بعد به بررسي و کنترل فروشگاه‌ها مي‌رسيم، يعني از اول خرداد ماه کنترل مغازه‌ها شروع نمي‌شود و اين شرکت‌هاي توزيع‌کننده هستند که بازي‌هايشان هم بايد هولوگرام داشته باشد هم نظام رده‌بندي سني. با اين کار و بعد از اينکه بازار از بازي‌هاي قديمي و غير‌استاندارد پاک شد، نوبت به کنترل فروشگاه‌ها مي‌رسد.