صنعت تلفن همراه امسال روي خوش نمي بيند

موبنا- تحقيقاتي که به تازگي توسط گارتنر انجام شده نشان داده که صنعت تلفن همراه تا سال 2010 با بهبود و پيشرفت روبه رو نخواهد شد.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از رويترز، بر اساس اين تحقيقات کارشناسان معتقدند که در طول سال جاري درخواست براي خريد گوشي تلفن همراه از سوي کاربران افزايش نخواهد يافت.تحقيقات گارتنر فصل بهار را نيز حتي بدتر از فصل قبل پيش بيني مي کند.بر اساس اين گزارش فصل اول سال 2009 ميزان فروش گوشي 6/8 درصد کاهش يافت.
تحليلگران حتي ميزان درخواست براي گوشي هاي جديد را تا نيمه دوم سال 2010 با افزايش پيش بيني نمي کنند و معتقدند از ماه آوريل تا ژوئن فروش تلفن همراه تا 5/14 کاهش يابد و به طور کلي فروش تلفن همراه در سال 2009 با 3/10 درصد کاهش همراه شود.
شرکت ها و تحليلگران ديگر معتقدند که صنعت تلفن همراه حتي از فصل اول نيز بدتر خواهد شد بنابراين فروشندگان تلفن همراه به فروش گوشي هاي قديمي روي خواهند آورند.
در فصل اول سال ميزان فروش تلفن همراه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 3/14 درصد کمتر بوده است که حتي نوکيا نيز که عنوان بزرگ ترين توليدکننده گوشي در سراسر دنيا را دارد با مشکل مواجه شده و ضرر زيادي را متحمل شده است.
محققان پيش بيني مي کنند که در فصل دوم سالجاري ميلادي ميزان فروش تلفن همراه نسبت به فصل اول با 5 درصد کاهش روبه رو شود.
گفته مي شود در فصل اول سال جاري ميلادي حدود 250 ميليون دستگاه تلفن همراه در سراسر دنيا به فروش رسيد.
135/20