از هر 4 آمريکايي يکي پشت فرمان پيامک مي فرستد

موبنا- تحقيقات نشان داده که از هر 4 کاربر تلفن همراه آمريکايي يکي هنگامي که رانندگي مي کند پيام کوتاه نيز ارسال و دريافت مي کند.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از پي سي مگزين، بر اساس اين تحقيقات 26 درصد آمريکايي ها هنگام رانندگي از تلفن همراه براي ارسال پيام استفاده مي کند.
بر اين اساس شرکت Vlingo سرويسي ارايه داده که فناوري واسط کاربري صوتي ناميده مي شود و به مردم امکان مي دهد که تلفن همراه خود را به جاي استفاده از کليدها با قدرت صوت کنترل کنند.
اين شرکت اعلام کرده که ضريب خطاي اين سرويس 41/1 درصد است.تحقيقات نشان داده که 60 درصد افراد جوان از پيام کوتاه در حين رانندگي استفاده مي کنند.
استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي تنها در هفت ايالت از ايالات آمريکا ممنوع شده است.
135/20