لوگوي گوگل نشان از مبدا انسان دارد

موبنا- لوگوي گوگل تغيير کرد و به شکل يک فسيل در آمده که نشاني از مبدا انساني دارد.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از نشنال جئوگرافي، دانشمندان به تازگي حلقه مفقوده اي را يافته اند که احتمال مي رود اصل و مبدا و منبع وجود انسان را بيشتر ثابت مي کند.
جورن هارون، دانشمندي که بر روي فسيل هاي 47 ميليون ساله کار مي کند به تازگي فسيلي يافته که معتقد است اين فسيل حلقه مفقوده اي است که در سير تکاملي پستانداران نقش دارد.
وي مي گويد اين فسيل پل تکاملي ميان پستانداران نخستين از قبيل ميمون ها و انسان ها و وابستگي بيشتر آنها با ميمون هاي پوزه دار است.
به اين ترتيب اين يافته جديد اولين حلقه زنجير براي اتصال همه انسان ها با ميمون هاست.
135/20