در پي بروز برخي ابهامات جديد

مخابرات پاسخ داد

بورس نيوز - در روزهاي گذشته تصويب طرحي در خصوص بيمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستايي موجب بروز ابهاماتي در صورت هاي مالي مخابرات شده بود که به دنبال آن شاهد افت ارزش سهام مخابرات در بازار سرمايه بوديم.

به گزارش بورس نيوز: در روزهاي گذشته تصويب طرحي در خصوص بيمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستايي موجب بروز ابهاماتي در صورت هاي مالي مخابرات شده بود که به دنبال آن شاهد افت ارزش سهام مخابرات در بازار سرمايه بوديم . از همين روز مسئولين شرکت مخابرات ايران به منظور پاسخگويي به ميزان تاثير اين طرح در عملکرد مالي شرکت نامه اي را به اداره نظارت بر ناظران بورس سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نموده اند که در ذيل اين خبر متن کامل اين نامه منتشر شده است.
جناب آقاي مالمير
رييس محترم اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام و احترام
بازگشت به نامه 121.69925 مورخ 88.2.23 در خصوص طرح نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي بيمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستايي، در پاسخ به ابهامات سهامداران، توضيحات لازم بشرح زير به آگاهي مي رسد:
الف- کارگزاران دفاتر مخابرات روستايي
چنانچه بر اساس مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان، مقرر شود کارگزاران دفاتر بيمه شوند در چارچوب ضوابط و مقررات بکارگيري کارگر (طبق قانون کار) با آنان رفتار خواهد شد بنحوي که شرکت اعتبار لازم براي پرداخت مابه ازاي خدمات آنان (من جمله حق بيمه سهم کارفرما) را قبلاً پيش بيني و پرداخت خواهد نمود. اين موضوع بعنوان بخشي از عمليات اجرايي شرکت محسوب خواهد شد و تاثيري بر سود سهامداران نخواهد داشت.
ب- پيمانکاران نگهداري مراکز تلفن روستايي
اين پيمانکاران مطابق قراردادهاي منعقد شده بر مبناي رابطه قانوني کارفرما و پيمانکار همانند ساير پيمانکاران براي ارائه خدماتي از قبيل نگهداري سوئيچ و شبکه کابل، نگهباني، نظافت و نظاير آن فعاليت مي نمايند. مطابق مقررات و در چارچوب قرارداد، از مبلغ دريافتي آنان، حق بيمه کسر و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود. طبيعي است پيمانکار موظف به بيمه نمودن کارگران خود مي باشند.
بر خلاف آنچه تاکنون در رسانه ها مطرح شده است، تا کنون مصوبه اي از سوي دولت محترم به اين شرکت ابلاغ نشده، ليکن چنانچه در اين خصوص قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي توسط دولت ابلاغ شود، با تغيير وضعيت پيمانکاران به کارگران روزمزد، هزينه هاي شرکت مخابرات کاهش و اعتبار مورد نياز بيمه آنان از همين محل قابل تامين خواهد بود.
مجدداً تاکيد مي شود آنچه در مجلس محترم شوراي اسلامي مطرح است، مربوط به آينده است.