فناوران :

” چالش هاي امضاي ديجيتالي امروز بررسي مي شود “

روزنامه فناوران در خبر ديگري به بررسي چالش هاي امضاي ديجيتالي پرداخته است .

با حضور كارشناسان در سومين همايش
چالش‌هاي امضاي ديجيتالي امروز بررسي مي‌شود
سومين همايش امضاي ديجيتالي امروز با حضور مهندس مهديون، مدير عامل و رييس هيات مديره شركت فناوري اطلاعات وزارت ICT افتتاح مي‌شود.
فناوران – پاشا ناصرآبادي، رييس اين همايش گفت: ضرورت استفاده از امضاي ديجيتالي و تاثير آن بر تحقق دولت الكترونيكي، وضعيت كنوني بهره‌گيري از امضاي ديجيتال و اصول و قواعد حاكم بر استفاده از امضاي ديجيتالي در ثبت اسناد از موضوعاتي است كه در همايش مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
ناصرآبادي گفت: از ديگر برنامه‌هاي اين همايش مطالعه تجربه‌هاي بهره‌گيري از امضاي ديجيتالي در سازمان بورس است كه توسط كارشناسان اين سازمان در اين همايش ارايه مي‌شود.وي افزود: در پايان نيز پانل تخصصي بررسي چالش‌هاي پيش روي امضاي ديجيتالي در كشور با حضور نمايندگان مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني، شركت خدمات انفورماتيك بانك مركزي، كميسيون افتا سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، مدير كل امور زيربنايي فناوري اطلاعات وزارت ICT و يكي از حقوقدانان حوزه ICT برگزار مي‌شود.
به گفته ناصرآبادي نمايشگاهي از فعاليت‌ها و دستاوردهاي بخش خصوصي و دولتي در حوزه امضاي ديجيتالي و زيرساخت‌هاي آن در حاشيه اين همايش برپا مي‌شود.اين همايش از ساعت 8:30 تا 17 امروز در سالن تلاش وزارت كار برگزار مي‌شود.