خراسان:

” ترويج زبان فارسي در تلفن هاي همراه ؛ ارائه نرم افزاري ناکارآمد و ديگر هيچ “

روزنامه خراسان در گزارشي با عنوان " ترويج زبان فارسي در تلفن هاي همراه ؛ ارائه نرم افزاري ناکارآمد و ديگر هيچ " به قلم زهرا حاجيان به بررسي وضعيت استفاده از زبان فارسي در ارسال پيامک ها منتشر کرد .

 ترويج زبان فارسي در تلفن هاي همراه؛ ارائه نرم افزاري ناکارآمد و ديگر هيچ
صفحه 11 دانش و فن آوري ، شماره سريال 17268 ، تاريخ انتشار 880230
زهرا حاجيان
نرم افزار پيامک فارسي نزديک به يک سال پيش و البته پس از وقفه اي چند ماهه و براساس مصوبه دولت به منظور ترويج زبان فارسي و به دنبال افزايش تعرفه پيامک لاتين طراحي و ارائه شد.عرضه اين نرم افزار براي دانلود از اول تيرماه سال ?? انجام شد اما از همان ابتدا با مشکلات متعددي همراه بود و طبق آمارها، ميزان استقبال از آن نيز بسيار پايين بود.نرم افزار پيامک فارسي که توسط دانشگاه شريف و يک شرکت نرم افزاري طراحي و پياده سازي شد، داراي مشکلات اساسي بود.يکي از نکات مهم و بحث برانگيز اين است که اين نرم افزار زماني قابل استفاده است که هم در گوشي فرستنده و هم در گوشي گيرنده نصب شده باشد و اين در حالي است که در بسياري از گوشي ها نمي توان اين نرم افزار را نصب کرد و اين دوطرفه بودن يکي از مهم ترين دلايل استقبال نشدن از اين نرم افزار است.از ديگر اشکالات اين نرم افزار مي توان به همخواني نداشتن حروف با صفحه کليد اکثر گوشي هاي تلفن همراه اشاره کرد. جعفر محمدي، مديرفني آزمايشگاه سرويس هاي ارزش افزوده دانشگاه صنعتي شريف و مدير فني پروژه نرم افزار پيامک فارسي در گفت وگو با خراسان با اعلام اين مطلب که ويرايش سوم و رفع نقص شده نرم افزار پيامک فارسي آماده است، مي گويد: ما در صورتي که کارفرما يا همراه اول درخواست بدهد، مي توانيم اين مشکل را حل کنيم. اما نکته اينجاست که همراه اول تاکنون براي حل اين مشکلات هيچ درخواستي مطرح نکرده است.وي مي گويد: موضوع دانلود اين نرم افزار جزو مشکلات فني ما نيست بلکه اين موضوع به امکانات سايت همراه اول برمي گردد و بايد آن را از مشکلات فني سايت به شمار آورد.وي اضافه کرد: نبود امکان دسترسي به دفترچه تلفن از طريق اين نرم افزار نيز جزو مشکلاتي است که برخي گوشي ها با آن مواجهند و اشکال به گوشي بازمي گردد و حل آن از دست ما خارج است.وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر استفاده از اين نرم افزار روي گوشي هايي هم که صفحه کليد لمسي دارند، با مشکلاتي مواجه است که البته اين يک مشکل فني است و ما در صورتي که کارفرما يا همراه اول درخواست بدهد، مي توانيم اين مشکل را حل کنيم.اما نکته اينجاست که تاکنون چنين درخواستي نداشته ايم. وي در پاسخ به اين سوال که ظاهرا اين نرم افزار براي سيم کارت هاي اعتباري و ساير سيم کارت ها مانند ايرانسل و تاليا قابل استفاده نيست، مي گويد: اين نکته را نيز همراه اول بايد پاسخ گو باشد چرا که مجوز استفاده از اين نرم افزار براي سيم کارت هاي غيرهمراه اول، بايد از سوي همراه اول صادر شود و هرگاه همراه اول چنين مجوزي را صادر کند ما مي توانيم به لحاظ فني اين امکان را فراهم کنيم.وي گفت: در مجموع مشکلات اين نرم افزار از ? حالت خارج نيست، يا اين که مورد به ما مربوط نمي شود و صرفا مربوط به همراه اول است اما در مواردي هم که مشکلات فني است و به ما مربوط مي شود، بايد درخواستي از سوي همراه اول براي حل آن مطرح شود. اما نکته اين است که همراه اول تاکنون براي حل اين مشکلات درخواستي را مطرح نکرده است.دکتر جلالي کارشناس IT در گفت وگو با خراسان مي گويد: با گذشت ماه ها از ارائه نسخه دوم اين نرم افزار هنوز هم بسياري از مشترکان موفق به دانلود اين نرم افزار نشده اند به طوري که با وجود مشکلاتي که در بحث دانلود اين نرم افزار وجود دارد ومباحث فني ديگري که به دنبال ارائه  اين نرم افزار مشخص شد، درحال حاضر بسياري از کاربران عطاي اين نرم افزار را به لقايش بخشيده اند و ترجيح مي دهند پيامک هاي خود را به زبان انگليسي وارد کنند و متاسفانه اگر کاربران بدون نرم افزار پيامک فارسي که در واقع کار فشرده سازي پيامک را انجام مي دهد، پيامک فارسي ارسال کنند، هزينه هر پيامک حداقل به اندازه ? پيامک برايشان محاسبه مي شود.در واقع مي توان گفت با استفاده از نرم افزار پيامک فارسي، مشترکان مي توانند پيامک هاي فارسي را با حجم حدود ??? کاراکتر ارسال و تنها هزينه يک پيامک را پرداخت کنند اما در حالت عادي و بدون استفاده از اين نرم افزار، پيامک هاي فارسي با حجم بيش از ?? کاراکتر به چندين پيامک شکسته  مي شوند و اين مسئله هزينه مضاعفي را به مشترک تحميل مي کند.وي اظهار مي دارد: به نظر مي رسد مسئولان وزارت ارتباطات بيشتر قصد داشتند هزينه پيامک انگليسي را افزايش دهند و اين کار را هم کردند. در واقع اگر هدف اصلي ترويج زبان فارسي بوده چرا اکنون همه سروصداها خوابيده است ، هيچ يک از مسئولان درصدد بررسي ميزان تاثيرگذاري اين نرم افزار در تشويق کاربران به استفاده از زبان فارسي و رفع نقايص آن برنيامده اند.وي گفت: ارائه  اين نرم افزار با همه مشکلات و تاخيرهاي موجود، بيشتر به يک اقدام عجولانه براي توجيه افزايش قيمت پيامک لاتين شبيه بود نه راه حلي براي ترويج زبان فارسي.وي خاطرنشان کرد: مسئولان همراه اول بايد به دنبال راهکارهاي بنيادي تر و انجام اقدامات اساسي تري در حوزه تلفن همراه باشند تا مشترکان بتوانند خدمات بهتري را دريافت کنند.يکي از کاربران تلفن همراه که اين نرم افزار را روي گوشي خود دانلود کرده است، درخصوص کارآيي آن مي گويد: من نسخه دوم اين نرم افزار ورژن جديد را همراه يکي از دوستانم روي گوشي هايمان (که اتفاقا از مدل گوشي هايي بود که طراحان اين نرم افزار مدعي بودند امکان پياده سازي اين نرم افزار را دارد) نصب کرديم اما با ارسال پيامک به يکديگر، کاراکترهاي عجيبي را مشاهده مي کرديم. کاربر ديگري اشکال اساسي اين نرم افزار را نبود امکان مراجعه به دفترچه تلفن عنوان مي کند و مي گويد: براي ارسال يک پيامک نمي توان هم زمان به دفترچه تلفن همراه رجوع و شماره مشخصي را انتخاب کرد.