دنياي اقتصاد :

” تاکيد تلويحي وزير ارتباطات بر افزايش تعرفه تلفن ثابت “

روزنامه دنياي اقتصاد در مطلبي آورده است ، وزير ارتباطات در خصوص افزايش تعرفه تلفن ثابت تاکيد کرد .

تاکيد تلويحي وزير ارتباطات بر افزايش تعرفه تلفن ثابت
وزير ارتباطات با اشاره به اينکه نرخ تلفن ثابت کفاف درآمد شرکت‌ها را نمي‌دهد به طور ضمني خواستار ايجاد راهکارهايي شد که اين مشکل را حل کند.
محمد سليماني گفت: بيش از 5 سال است كه تعرفه‌ها افزايش نيافته در حالي كه هزينه واگذاري تلفن ثابت از 100‌هزار به 50‌هزار تومان كاهش يافت و هزينه خريد تلفن همراه از چند صد‌هزار تومان به 10‌هزار تومان كاهش يافته است. محمد سليماني بدون اشاره به اين راهکارها خاطر‌شان کرد: اگر افزايش تعرفه‌اي بخواهد صورت گيرد بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. سليماني با اين حال گفت: افزايش تعرفه در برنامه وزارت ارتباطات نيست.