مديرعامل شركت مخابرات ايران:

پرداخت حق‌بيمه كارگزاران روستايي تاثيري بر سود سهامداران مخابرات ندارد

موبنا- مديرعامل شرکت مخابرات ايران «سهامي عام» گفت: موضوع پرداخت حق‌بيمه کارگزاران روستايي بخشي از عمليات اجرايي شرکت مخابرات است که قبلا پيش‌بيني شده و هيچ‌گونه تاثيري بر سود سهامداران نخواهد داشت.

به گزارش سازمان خبري موبنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه ايران، صابر فيضي اظهار داشت: چنانچه براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان مقرر شود کارگزارن دفاتر بيمه شوند، در چارچوب ضوابط و مقررات به کارگيري مطابق با قانون کار با آنها رفتار خواهد شد.
وي گفت: شرکت مخابرات ايران اعتبار لازم براي حق‌بيمه پرسنل دفاتر روستايي و عشايري که به عهده شرکت مخابرات به عنوان کارفرما پيش‌بيني شده را پرداخت خواهد کرد و اين موضوع به عنوان بخشي از عمليات اجرايي شرکت محسوب و تاثيري بر سود سهامداران نخواهد داشت.
مديرعامل شرکت مخابرات ايران ادامه داد: برخلاف آنچه که در رسانه‌ها مطرح شد مراکز تلفن روستايي به صورت پيمانکار با اين شرکت همکاري مي‌کنند و برمبناي رابطه کارفرما و پيمانکار همانند ساير پيمانکاران مانند شرکت‌هاي خدماتي نگهداري سوئيچ و شبکه کابل، نگهباني و نظاير آن فعاليت با آنها قرارداد منعقد شده است ، بنابراين در چارچوب کارفرما و پيمانکار از مبلغ دريافتي آنان حق بيمه کسر و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.
وي افزود: تاکنون مصوبه اي از سوي دولت به شرکت مخابرات ابلاغ نشده است، لذا چناچه در اين خصوص قانون مصوب مجلس شواري اسلامي توسط دولت ابلاغ شود با تغيير وضعيت پيمانکاران به کارگران روزمزد هزينه هاي شرکت کاهش و اعتبار مورد نياز بيمه کارگزاران روستايي و عشايري از همين محل قابل تامين خواهد بود.
128/