پاسخگوي كم‌فروشي اينترنت كيست؟

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مسوول رسيدگي است

ايسنا - شركت ارتباطات زيرساخت پاسخگوي كم‌فروشي شركت‌هاي اينترنت به كاربران خود نيست و اين موضوع در جاي ديگري مورد بررسي قرار گرفته و رسيدگي مي‌شود.

شركت زيرساخت تاكيد كرد:
اسماعيل رادكاني – مدير كل مهندسي عمليات و هماهنگي شبكه ديتاي شركت ارتباطات زيرساخت – درگفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين مطلب تاكيد كرد: بخشي در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وجود دارد كه مسوول رسيدگي به اين موضوع است و هر كه اعتراض و يا شكايتي در اين زمينه وجود داشته باشد، شخص مي‌تواند مورد خود را به سازمان تنظيم مقررات اعلام كند تا مورد بررسي قرار گرفته وپس از آن بر اساس مجازات‌هايي كه در اين زمينه در نظر گرفته شده عمل شود.
رادكاني تصريح كرد: به‌عنوان مثال اگر شركتي به ميزان يك خط STM1 از ما خريداري و نتواند از همه ظرفيت‌هاي خريداري شده خود استفاده كند، بايد پاسخگو باشد و يا برعكس اگر شركتي بيش از ميزان ظرفيت بر آن سوار كند نيز بايد جوابگو باشد اما اين موضوع و هر تخلفي در اين زمينه توسط سازمان تنظيم مقررات و لايه نظارتي آن بررسي مي‌شود و شركت زيرساخت در اين زمينه وظيفه‌اي به عهده نداشته و فقط تقاضاها را پاسخگو است.
او گفت: در حال حاضر مشكلي در زمينه پهناي باند نداريم و به هر ميزان كه شركت‌ها تقاضا داشته باشند پاسخگو خواهيم بود و كمبودي در اين زمينه وجود ندارد چراكه به عنوان يك شركت تامين كننده ارتباطات كشور در اين زمينه به وظيفه خود عمل مي‌كنيم.