قيمت سيمکارت در بازار تلفن همراه

موبنا- فروشندگان سيمکارت از ثبات قيمت اين کالاي ارتباطي در سطح بازار تلفن همراه خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، رکود در بازار سيمکارت هاي همراه اول، تاليا و ايرانسل باعث شده تا نوسان قيمتي در بازار مشاهده نشود.
قيمت سيمکارت در بازار تهران به شرح زير است:
هم اکنون سيمکارت کارکرده کد يک همراه اول با قيمت 530 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش مي رسد.
اين در حالي است که شماره هاي رند و مرتب اين کد با قيمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيمکارت صفر و کارکرده کد دو به ترتيب با قيمت 550 و 345هزار تومان به فروش مي رسد.سيمکارت صفر کدهاي سه، چهار، پنج نيز به ترتيب 465 ، 350 و 345 هزار تومان فروخته مي شود.سيمکارت کارکرده اين کده به ترتيب با قيمت  305 ، 245و 240هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه توزيع مي شود.
سيمکارت  صفر کدهاي شش ، هفت و هشت نيز با قيمت 330 ، 320 و 300 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت کارکرده سه کد به ترتيب 225 ، 215 و 200 هزار تومان به فروش مي رسد.سيمکارت هاي اعتباري همراه اول، تاليا و ايرانسل به ترتيب در بازار آزاد به بهاي 30 ، 15 و 7 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه عرضه مي شود.
129/20