معاون مديركل روابط بين الملل وزارت ارتباطات:

شبکه سازي مخابرات در عراق به تعويق افتاد

موبنا-در حاليکه قرار بود در هشت شهر عراق شبکه سازي مخابراتي توسط شرکت هاي ايراني صورت گيرد،معاون مديركل روابط بين الملل وزارت ارتباطات گفت: هنوز اين پروژه در عراق آغاز به کار نکرده است.

بهروزاسراري ارشاد در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبري موبنا اظهار داشت: تا کنون طرف عراقي درباره اجرايي شدن پروژه مذکور واکنشي ازخود نشان نداده است.
وي تصريح کرد: وزارت ارتباطات ايران نيز زمان مشخصي براي دريافت جواب از طرف عراقي به منظور اجراي اين پروژه مشخص نکرده است.
به گفته وي در راستاي توسعه همکاري هاي دو جانبه منطقه اي، پروژه شبکه سازي مخابراتي در هشت شهر مهم عراق با بودجه اي بالغ بر 180 ميليون دلار از محل وام اعطايي ايران به اين کشورانجام مي پذيرد.
به گزارش موبنا پيش از اين مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده بودند که تقويت روابط منطقه اي با سه کشور افغانستان، عراق و سوريه از اولويت هاي کاري وزارت ارتباطات است.مشابه پروژه شبکه سازي در عراق، در کشور افغانستان نيز درحال اجرا است.
117/20