مذاكرات براي حضور” زين” در پروژه اپراتور سوم ادامه دارد

موبنا- يك مقام مسوول در كنسرسيوم "زين ايران" از ادامه مذاكرات مسئولان وزارت ارتباطات با اين كنسرسيوم درباره اپراتور سوم خبر داد.

اين مقام مسوول در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با تاكيد بر اينكه مذاكرات في مابين طرفين كنسرسيوم ” زين ايران” و مسئولان وزارت ارتباطات براي واگذاري پروژه اپراتور سوم در جريان است، اظهار داشت: پيشنهاد كنسرسيوم زين ايران براي در اختيار گرفتن اين پروژه به سازمان تنظيم مقررات اعلام شده است.
به گفته وي از سوي  مسئولان وزارت ارتباطات مهلت مشخصي براي ارائه ضمانت نامه هاي لازم كنسرسيوم “زين ايران” تعيين نشده است اما بنظر مي رسد بزودي اين نتيجه اعلام شود.
پيش از اين معاون وزير ارتباطات اعلام كرده بود كه کنسرسيوم “زين ايران” که جايگزين کنسرسيوم تامين اتصالات براي اجراي اپراتور سوم تلفن همراه شده، تا امروز(30 ارديبهشت ماه ) فرصت ارايه ضمانت هاي لازم را دارد.
“کمال محامد پور”گفته بود كه چنانچه کنسرسيوم زين در مهلت تعيين شده نتواند نسبت به ارايه ضمانت هاي لازم اقدام کند، برنده سوم مزايده وارد مذاکره با سازمان تنظيم مقررات مي شود.
کنسرسيوم تامين اتصالات به علت عمل نکردن به تعهدات خود از پروژه اپراتور سوم خارج شد و براساس قانون، برنده دوم مزايده اپراتور سوم تلفن همراه يعني کنسرسيوم زين، جايگزين تامين اتصالات شد.
کنسرسيوم “زين ايران” متشکل از صندوق بازنشستگي صدا و سيما،‌ صندوق ذخيره فرهنگيان و اپراتور زين کويت است. دي ماه سال گذشته کنسرسيوم تامين اتصالات با ارايه بهترين پيشنهاد برنده اپراتور سوم تلفن همراه شد، ولي اين کنسرسيوم به دليل عمل نکردن به تعهدات خود از سوي سازمان تنظيم مقررات کنار گذاشته شد.
در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه ايران، پنج کنسرسيوم پاکات خود را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه کردند که اين شرکت ها شامل کنسرسيوم تامين اتصالات، کنسرسيوم زين ايران، کنسرسيوم عمان تل ، کنسرسيوم فناوري موج و کنسرسيوم آبي بودند.
کنسرسيوم تامين اتصالات، متشکل از يک شرکت متعلق به سازمان تامين اجتماعي و شرکت اتصالات امارات متحده عربي بود.
128/20