رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري خبر داد:

ارائه پيشنهاد ثابت ماندن ماليات بر اصناف

موبنا- رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري و لوازم يدکي تهران گفت: اين اتحاديه پيشنهاد مکتوبي را مبني بر ثابت ماندن ميزان ماليات بر اصناف به سازمان مالياتي کشور ارائه کرده است.

“ابراهيم درستي” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اظهار داشت: پيشنهاد  ثابت ماندن ماليات بر اصناف در اجلاس سراسري شواري اصناف به رئيس جمهوري کشور صورت گرفت.
به گفته وي با افزايش ماليات بر اصناف تمامي شرکت هاي واردکننده متضرر مي شوند چرا که به دليل گسترش قاچاق و رکود بازار جهاني شاهد کاهش قيمت هاي چشمگيري در سطح بازار شده ايم.
درستي با بيان اينکه افزايش اين ماليات از 12 تا 25 درصد شناور است ،گفت : با توجه به رکود اقتصادي ميزان مذکور منطقي به نظر نمي رسد.
رئيس شوراي اصناف کشور چندي پيش گفته بود ميزان ماليات اصناف در سال1388 در حال بررسي است.
“قاسم نوده فراهاني” درباره علت مخالفت اصناف با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور براي افزايش 20درصدي ماليات گفته بود که اصناف ، به علت رکود اقتصادي پارسال ، دچار مشکلاتي شدند و توان پرداخت ماليات هاي بيش از پيش را ندارند.
وي افزود: با توجه به افزايش 20 درصدي ماليات در هر سال، و ورشکستي برخي از صنف ها در سال گذشته ، اصناف ، خواهان  افزايش نيافتن ماليات از وزارت دارايي براي امسال شدند.
“نوده فراهاني” الگوي ميانگين افزايش ماليات اصناف را در سال 1387 در مقايسه با امسال ، همچون سال هاي پيش تر، 20 درصد اعلام کرد.
129/20