نتايج نظرسنجي "اينترنت دانشگاهي "نشان مي دهد:

75 در صد دانشجويان سرعت و کيفيت پهناي باند را مطلوب ارزيابي مي کنند

شرکت مخابرات ايران - نتايج نظر سنجي "اينترنت دانشگاهي" از دانشجويان 11 دانشگاه نشان مي دهد:75 درصد اين دانشجويان سرعت وکيفيت پهناي باند اينترنت در دانشگاههاي خود را مطلوب ارزيابي کرده اند.

به گزارش سايت خبري شرکت مخابرات ايران در اين نظر سنجي که ارديبهشت ماه سا ل جاري توسط روابط عمومي و امور بين الملل اين شرکت انجام شد : 2 / 18 درصد نيز کم و کيف پهناي باند عرضه شده در دانشگاه خود را نامطلوب توصيف کرده اند.
لازم به ذکر است مسولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات توجه خاصي به کم و کيف پهناي باند تخصيصي به دانشگاه ها دارند به گونه اي که در ارزيابي هاي ماهانه گزارش هاي مربوط به اين بخش بررسي و اقدامات لازم براي رفع کاستي ها صورت مي گيرد. اين نظر سنجي نيز در راستا ي اهداف ياد شده صورت گرفته است.