در جلسه‌اي با حضور شركت‌هاي فعال در IT؛

نحوه عملكرد كميته فني فناوري اطلاعات تشريح شد

ايسنا - نايب رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در جلسه‌ آشنايي شركت‌هاي حوزه‌ي IT با كميته‌هاي فني فناوري ارتباطات به ساختار استانداردسازي در سطح جهان اشاره و اظهار كرد: كميته فني فن‌آوري اطلاعات ايران به‌عنوان يكي از كميته‌هاي فني زيرمجموعه كميته ملي استانداردهاي ايزو است كه ساختار آن متناظر با كميته فني مشترك فن‌آوري اطلاعات (JTC1) سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO) و سازمان بين‌المللي الكتروتكنيك (IEC) است.

به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهران خوانساري با بيان اينكه فعاليت‌ اصلي اين كميته مشاركت در تدوين استانداردهاي بين‌المللي در حوزه فن‌آوري اطلاعات است افزود: با رايزني‌ها و تعامل به عمل آمده به منظور توسعه و تكميل ساختار كميته فني و فن‌آوري اطلاعات ايران متناظر با ساختار كميته فني مشترك ISO/IEC/JTC1 ستاد هماهنگي خاصي با مشاركت مركز فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري، ‌موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان‌ نظام صنفي رايانه‌يي تشكيل شده است.
خوانساري خاطرنشان كرد: ماموريت اين ستاد فراهم كردن شرايط لازم براي توسعه و تكميل ساختار كميته فني فن‌آوري اطلاعات (ISIRI – ITTC) و انطباق آن با نظامنامه و آيين‌نامه‌هاي كميته ملي استانداردهاي ايزو با مشاركت فراگير صاحبنظران و نمايندگان طرف گروه‌هاي ذينفع و ذي‌ربط كشور در حوزه فن‌آوري اطلاعات است.
به گفته او وب سايت معرفي كميته فني فن‌آوري اطلاعات به نشاني www.isiri-ittc.ir است كه علاقه‌مندان و فعالان حوزه مي‌توانند براي فعاليت در كميته‌هاي فرعي و عضويت در كارگروه‌هاي آن اعلام آمادگي كنند كه ستاد هماهنگي، توسعه و تکميل ساختار کميتـه فني فن‌آوري اطلاعات مهلت ثبت‌نام در اين کميـته فني را تا پايان ارديبهشت‌ماه تمديد كرد.
آزاده داننده ـ عضوهيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران ـ نيز در اين نشست با بيان اين كه استانداردهاي بين‌المللي به معني لازم الاجرا بودن نيست و فقط جنبه تشويقي دارد گفت: حركت تدوين استانداردها خيلي كند است به طوري كه در سازمان ISO سيكل پيشنهاد تا تصويب بيش از 34 ماه طول مي‌كشد، بنابراين نمي‌توان منتظر تدوين سريع استاندارد در كشور بود.
او به عنوان مسوول كميسيون تدوين مقررات سازمان نظام صنفي رايانه‌يي تهران بيان كرد: در كميته استاندارد سازمان نظام صنفي رايانه‌يي قصد مشاركت در تدوين استاندارد ملي در حوزه فن‌آوري اطلاعات را داريم.
اين عضو شوراي مركزي سازمان نظام صنفي رايانه يي حضور متخصصين در اين كميته و كارگروه‌ها و زيرگروه‌هاي فرعي آن را خواست تدوين كنندگان استاندارد در كشور و كمكي بزرگ براي رسيدن به نيازهاي تخصصي در اين حوزه عنوان كرد.