معاون اداره كل كنترل و مديريت شبكه‌هاي مخابراتي شركت مخابرات تهران:

ارتباط مستقيم بيش از40 نقطه در كشور با ويدئو كنفرانس برقرار شد

ايسنا - معاون اداره كل كنترل و مديريت شبكه‌هاي مخابراتي شركت‌ مخابرات استان تهران با اشاره به سرويس ويدئو كنفرانس سراسري كه چند ماهي است براي اجرا از سوي سازمان زيرساخت‌ به شركت مخابرات استان تهران محول شده است، گفت: اين سرويس كه در ابتدا قرار بود تنها براي اجلاس و سمينارهاي داخلي شركت مخابرات باشد.

محمدعلي صدقي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه اين مطلب افزود: سرويس ويدئو كنفرانس سراسري بعد از گسترش در حال حاضر براي برقراري ارتباط مستقيم 30 مركز استان و بيش از 10 نقطه در تهران آمادگي دارد و اجلاس، كنفرانس‌هاي علمي و سمينارها براساس درخواست سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف قابل ارائه است.
او درباره تعرفه استفاده از سرويس ويدئو كنفرانس سراسري اظهار كرد: براي يك جلسه‌ دو ساعته به ازاي برقراري ارتباط با هر نقطه از تهران با نقطه‌اي ديگر در تهران 100 هزار تومان و براي ارتباط هر نقطه از تهران با شهرستان‌ها 260 هزار تومان دريافت مي‌شود. كه اين در مقايسه با برگزاري سمينار در يك سالن و گردهم آوري مدعوين از شهرهاي مختلف به صرفه است.
وي ادامه داد: براي پوشش يك اجلاس بايد پهناي اختصاصي براي مراكز استان‌ها و چند نقطه در تهران در نظر گرفته شود كه اين تامين، در هر ارائه سرويس ويدئو كنفرانس انجام مي‌شود به نحوي كه كمترين اختلال در برقراري ارتباط و قطعي سخنراني‌ها صورت مي‌گيرد.
صدقي از تصميم شركت‌ مخابرات استان تهران براي گسترش اين سرويس‌ خبرداد و افزود: با توجه به شرايط و امكانات و قابليت‌هايي كه اين سرويس دارد قصد داريم آن را در استان تهران براي تمامي سازمان‌ها به طور فراگير گسترش دهيم. همچنين قصد توسعه اين سرويس به شهرستان‌هايي جز مراكز استان‌ها در برنامه شركت مخابرات استان تهران است.