کاربران گوشي تلفن همراه چين به 670 ميليون نفر رسيد

موبنا – کاربران گوشي تلفن همراه چين تا پايان ماه مارس سال جاري ميلادي به 670 ميليون نفر رسيد.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از ” شينهوا ” ، يک مقام  وزارت صنعت و فن آوري اطلاعات چين اعلام کرد ، تعداد کاربران گوشي تلفن همراه با راه اندازي شبکه هاي نسل سومي افزايش مي يابد.
تا پيش از راه اندازي شبکه هاي نسل سومي / 3G تلفن همراه دراين کشور ، تعداد کاربران تا پايان ماه جولاي گذشته ،  600 ميليون نفر اعلام شد.
کاربران تلفن همراه درچين  با رشد ماهانه 42/7 ميليون نفري مواجه بوده است.
پس از راه اندازي سرويس شبکه نسل سومي تلفن همراه چين از 7 ماه ژانويه ،  10 ميليون نفر کاربر جديد تلفن همراه  طي ماههاي فوريه و مارس ثبت شده اند.
 سرويس هاي شبکه نسل سومي تلفن همراه چين  امکان دانلود سريعتر ، انجام مکالمه ويديويي با تلفن همراه و تماشاي برنامه هاي تلويزيوني را براي کاربران فراهم مي کند.
131/20