احتمال برگزاري مجدد مزايده اپراتور سوم وجود دارد

باشگاه خبر نگاران- مدير كل روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: مراحل قانوني مزايده اپراتور سوم تلفن همراه در حال انجام است و احتمال برگزاري مجدد اين مزايده وجود دارد.

محمدرضا فر نقي زاده در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: از سوي اپراتورهاي کمال تل و زين براي حضور در اپراتور سوم پيشنهاداتي صورت گرفته و در حال بررسي پيشنهادات آنها هستيم.
مدير كل روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوي اظهار داشت: همچنين حضو كنسرسيوم اتصالات در اپراتور سوم غير ممكن است و احتمال خيلي كمي وجود دارد كه اين اپراتور باز هم از سرمايه گذاران اپراتور سوم باشد و در كل وضعيت اپراتور سوم تا ده روز آينده مشخص مي شود.
وي ادامه داد: پس از حذف اپراتور اتصالات، كنسرسيوم زين ايران شامل صندوق بازنشستگان صدا و سيما، صندوق ذخيره فرهنگيان و اپراتور كويتي زين مي باشد و اپراتور کمال تل نيز به عنوان شركت بعدي اپراتور سوم در نظر گرفته شده است.