خراسان:

“صدور 800 ميليون قبض کاغذي و چهار هزار ميليارد تومان هزينه “

روزنامه خراسان در گزارشي با عنوان " پيامد کم توجهي به دولت الکترونيک ؛ صدور 800 ميليون قبض کاغذي و چهار هزار ميليارد تومان هزينه " به قلم زهرا حاجيان به بررسي مشکلات و هزينه هاي توسعه دولت الکترونيک و تاثيرات آن در سيستم سنتي و کاغذي پرداخته است .

پيامدکم توجهي به دولت الکترونيک ؛صدور800 ميليون قبض کاغذي و4هزارميليارد تومان هزينه
زهرا حاجيان
مدير گروه فناوري اطلاعات جهاددانشگاهي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با بيان اين که سالانه 800ميليون قبض از سوي سازمان هاي مختلف در کشور چاپ و توزيع مي شود، گفت: هزينه مستقيم و غيرمستقيم صدور اين ميزان قبض در سال حدود ?هزار ميليارد تومان برآورد مي شود حال آن که اگر بخواهيم هزينه هاي ديگر شامل توزيع قبض، مراجعات مردم به بانک ها، مصرف سوخت، مصرف کاغذ، هزينه هاي ناشي از ترافيک، تبعات زيست محيطي و… را نيز به آن اضافه کنيم رقم بسيار سرسام آوري خواهد شد. حال آن که با الکترونيکي شدن سيستم صدور قبض و پرداخت الکترونيکي مي توان از اين هزينه هاي سرسام آور جلوگيري کرد. مهندس حميدي مجري طرح (1818) پرداخت هاي الکترونيکي درگفت وگو با خراسان افزود: درحال حاضر ما پيشنهاد ايجاد يک مرکز واحد براي تجميع کليه قبض ها از سوي همه دستگاه ها را در کشور با وزارت اموراقتصاد و دارايي مطرح کرده ايم که طي آن در مرکز با ايجاد يک سامانه الکترونيکي کليه قبض هايي که توسط دستگاه هاي مختلف اعم از مخابرات، وزارت نيرو، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، شهرداري، نيروي انتظامي و … صادر مي شود، در اين سامانه تجميع شود و هر شهروندي بتواند با ورود به اين سامانه و دسترسي به اطلاعات قبض نسبت به پرداخت الکترونيکي آن ها نيز اقدام کند. وي تصريح کرد: همه ساله در کشور ما حدود 800 ميليون قبض توزيع مي شود که هزينه صدور هر عدد قبض به طور مستقيم 800 تا 1000 تومان است و با توجه به هزينه هاي جانبي و غيرمستقيمي که اين سيستم سنتي ايجاد مي کند، ضروري است که از سوي سياست گذاران و تصميم گيران کشور چاره اي براي اين مهم انديشيده شود. وي خاطرنشان کرد: درحال حاضر سيستم يکپارچه مرکزي صدور و پرداخت قبض که در کشور ما هم اکنون در قالب يک طرح پيشنهادي مطرح شده است، در کشورهاي متعددي همچون کانادا، آمريکا، انگلستان، عربستان و … راه اندازي شده است وحداقل فايده آن صرفه جويي در هزينه هاي چند صدميليارد دلاري بوده است. مهندس حبيب ا… اصغري رئيس پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهي نيز در گفت وگو با خراسان مي گويد: در خارج از کشور اغلب کشورهاي دنيا به مراکزي با عنوان «EBPP» مجهز هستند که اين مراکز کليه فيش ها و قبض هاي شهروندان را به صورت الکترونيکي در اختيار آنان قرار مي دهند و درعين حال امکان پرداخت الکترونيکي قبض ها را نيز فراهم مي کنند. درحال حاضر در کشور ما قبض هاي بسيار زيادي از سوي سازمان هاي مختلف صادر مي شود و بنابراين پياده سازي چنين سيستمي درکشور بايد به عنوان برنامه هاي ضروري و از اولويت هاي کشور قلمداد شود. وي افزود: درحال حاضر مذاکراتي با وزارت امور اقتصاد و دارايي داشته ايم که بتوانيم يک مجموعه EBPP در کشور ايجاد کنيم با ايجاد چنين مجموعه اي در کشور تمامي سازمان هايي که قبض صادر مي کنند، کليه قبض هاي خود را به صورت الکترونيکي در اختيار اين مرکز قرار مي‌دهند به طوري که ما ديگر به هيچ عنوان با قبض هاي کاغذي مواجه نباشيم و تمامي پرداخت ها نيز از اين طريق انجام شود. به اين نحو که کليه اشخاص حقيقي و حقوقي با مراجعه به سامانه الکترونيکي نمايش و پرداخت قبض ها هم اطلاعات مورد نياز قبض خود را به دست آورند و هم نسبت به پرداخت الکترونيکي قبض ها اقدام کنند. وي با بيان اين که وزارت امور اقتصاد و دارايي موافقت اصولي خود را براي راه اندازي اين سيستم يکپارچه اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: در سامانه الکترونيکي نمايش و پرداخت قبض ها بحث نمايش قبض بسيار حائز اهميت است. به طوري که شهروندان براي اين که از ميزان بدهي هاي خود مطلع شوند، به راحتي از طريق اينترنت يا يک درگاه تلفني بتوانند به اين اطلاعات دست پيدا کنند. اين سيستم مي تواند در اختيار بانک ها و ساير سازمان هاي کشور اعم از شهرداري ها، مخابرات، وزارت نيرو و … قرارگيرد. وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در جهاد دانشگاهي يکي از اين سرويس ها را با عنوان سامانه ?? ?? براي مخابرات استان تهران پياده سازي کرده ايم که اين سامانه به سرعت در حال رشد است به طوري که در هر دوره بازپرداخت ميزان استقبال مردم ?برابر افزايش پيدا مي کند و نشان مي دهد که چنين سيستم هايي در کشور از طرف مردم به خوبي مورد استقبال قرار مي گيرد. وي هم چنين در نشست خبري دومين کنفرانس شهر الکترونيکي طي سخناني گفت: در حال حاضر اقدامات جزيره اي خوبي در حوزه IT در کشور انجام مي شود اما نگراني اساسي ما نبود تعامل بين سازمان هاي مختلف در اين راستاست. دکتر علي اکبر جلالي دبير علمي کنفرانس نيز در اين نشست ديدگاه همراه با شک مسئولان نسبت به استفاده از ابزارهايي چون اينترنت را از مشکلات حوزه ICT عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بيش از هزار خدمت تعاملي الکترونيکي در کشور شناسايي شده است که ارائه اين خدمات نيازمند پهناي باند است و مسئولان بايد بدانند مردم براي دريافت اين خدمات نيازمند پهناي باند هستند و پهناي باند را براي چت کردن نمي خواهند. وي گفت: از اين هزار خدمت تعاملي مي توان در بخش هاي مختلف اعم از بانک ها و يا براي جانبازان و معلولان و بازنشستگان استفاده کرد.