ضوابط استفاده از حلقه هاي محلي بي سيم WLL تصوِيب شد

موبنا- رييس کميته تدوين و تصويب ضوابط فني و مقررات استفاده از طيف فرکانس و مدير طرح و مهندسي طيف سازمان تنظيم مقررات از تصويب طرح "ضوابط استفاده از حلقه هاي محلي بي سيم WLL براي ارايه خدمات تلفن ثابت" خبر داد.

به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات عظيم فرد گفت: تصميم شماره CRA-DEC 50033 مصوب کميته تدوين و تصويب ضوابط فني و مقررات استفاده از طيف فرکانس در تاريخ بيست و دوم ارديبهشت ماه جاري ابلاغ شد.
وي از دلايل تصويب اين طرح به مواردي چون سرعت و سهولت در ايجاد شبکه هاي تلفن ثابت در مناطق دورافتاده و پراکنده روستايي در سطح کشور و نيز وجود محدوديت هاي فيزيکي و اقتصادي در توسعه خطوط ارتباط سيمي مشترکين تلفن ثابت عمومي با مراکز تلفن محلي شبکه هاي تلفن ثابت عمومي، به ويژه در مناطق تجاري و مسکوني پرجمعيت اشاره كرد و گفت: لزوم افزايش سرعت توسعه شبکه هاي تلفن ثابت عمومي در کل کشور از ديگر دلايل تصويب اين طرح است.
اين مقام مسئول در عين حال به امکان استفاده از واسط راديويي به جاي واسط سيمي، براي تامين ارتباط مراکز تلفن محلي شبکه هاي تلفن ثابت عمومي به مشترکين تلفن ثابت و نيز وجود فناوري هاي متعدد تامين کننده واسط راديويي مذکور در بند 4-4 تحت عنوان “حلقه محلي بي سيم” که مبتني بر يکي از فناوري هاي تلفن همراه بوده يا مستقل هستند اشاره كرد و ادامه داد: در اين طرح نياز دارندگان پروانه شبکه هاي تلفن ثابت عمومي به استفاده از حلقه محلي بي سيم در بخش هايي از شبکه خود و امکان به کارگيري بيش از يک نوع حلقه محلي بي سيم در ناحيه جغرافيايي مشترک پاسخ داده مي شود.
به گفته وي اين تصميم بلافاصله پس از تصويب لازم الاجرا مي باشد.
128/20