کميته استاندارد سازي با استقبال فعالان حوزه فناوري اطلاعات مواجه شد

سيتنا - تاکنون حدود پانصد نفر از فعالان حوزه ICT در کميته استاندارد سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات ثبت نام کردند.

به گزارش سيتنا، آزاده داننده رئيس کميسون تنظيم مقررات سازمان نظام صنفي در سمينار تدوين استاندارد هاي بين المللي حوزه فناوري اطلاعات اظهار داشت: براساس قوانين کشوري تنها مرجع کشور که وظيفه تدوين استاندارد هاي ملي را دارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران(ISIR1 ) است.
وي ادامه داد: به نمايندگي کشور ايران از اعضاي اصلي سازمان ISO کميسيون بين المللي الکترونيکTEC و سازمان بين المللي اندازه شناسي OIML و کميسيون غذايي CACاست.
وي گفت: تامين منافع کشور از طريق مشارکت در فعاليت هاي فني و همچنين تدوين استاندارد هاي بين المللي توسط سازمان ISO و سياست گزاري آن سازمان از جمله اهداف اين کميته است.
وي با اشاره به اهميت ترويج استاندارد هاي ملي در کشور خاطر نشان کرد: مشارکت در استاندارد هاي ملي از جمله اهدافي است که در اين کميته دنبال خواهد شد.
رئيس کميسون تنظيم مقررات سازمان نظام صنفي بر اساس آمار منتشرشده در پايان سال 2008، سازمان ISO داراي 157 عضو، 208 کميته فني و 531 کميته فرعي و 2هزارو 378 گروه کاري است که در رشته‌هاي مختلف از کشاورزي و ساختمان گرفته تا مهندسي مکانيک و تجهيزات پزشکي و جديدترين فناوري‌هاي روز در امر تدوين استانداردهاي بين‌المللي فعاليت دارند.
وي در پايان گفت: ايران در 217 کميته فني اعلام مشارکت کرده است که از آن جمله ميتوان به حوزه فناوري اطلاعات اشاره کرد.