مدير برنامه و بودجه پست بانک :

منابع شعب پست بانک با رشد 61 در صدي مواجه شدند

سيتنا - رشد 61 در صدي منابع شعب پست بانک گواهي بر تجهيز منابع مناسب در پست بانک است.

مهندس هاديان مدير برنامه و بودجه پست بانک در گفت و گو با خبرنگار سيتنا ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: 35 در صد از منابع کل پست بانک از طريق در دفاتر خدمات ارتباطي روستا ها جذب شده است.
وي تصريح کرد: اين که پست بانک توانسته است اين ميزان از منابع خود را از طريق روستاها جذب کند موفقيت بزرگي براي اين بانک محسوب مي شود.
وي پست بانک را براي جذب پول هاي خرد بانکي موفق دانست و خاطر نشان کرد: پست بانک در ديدگاههاي خود بر تامين رضايت مشتريان اهتمام داشته است از اين رو طرح استقرار نظام کنترل کيفيت را ارائه کرده است.