صنعت تراشه ها فصل جاري را خوب برآورد مي کند

موبنا- شرکت هايي که در زمينه ساخت تراشه هاي بي سيم فعاليت مي کنند انتظار دارند که فصل دوم سال 2009 با موفقيت و بهبود برخوردار شوند.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از پي سي ورد، شرکت هايي چون ARM و ST-Ericsson با توجه به افزايش ميزان خريد دستگاه هاي الکترونيکي از سوي مردم سه ماهه جاري را فصل خوبي ارزيابي کرده و انتظار دارند که از موفقيت بيشتري نسبت به فصل پيش برخوردار شوند.
شرکت ARM بزرگ ترين طراح تراشه دنيا اعلام کرد که فروش تراشه در فصل دوم بهبود يافته به طوري که اين شرکت در حال دوباره سازي و نوسازي تراشه هاي خود است به جاي اينکه به ساخت تراشه هاي جديد بسازد زيرا درخواست بيشتر از سوي مشتريان مربوط به تراشه هاي قديمي است تا براي تراشه هاي جديد.
بر اساس اين  گزارش مردم هميشه درحال خريد دستگاه هاي الکترونيکي هستند و در فصل دوم با توجه به نظر سنجي از مردم گفته مي شود که از بهبود برخوردارند.
البته آمار دقيقي از افزايش ميزان فروش تراشه ارايه نشده است.
135/20