عرضه بدون نوسان قيمت سيمکارت در بازار تلفن همراه

موبنا- سيمکارت همراه اول، ايرانسل و تاليا در بازار امروز تهران بدون نوسان قيمت در اختيار مشتريان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، توازن در عرضه و تقاضا براي خريدوفروش سيمکارت هاي موجود در بازار باعث شده تا قيمت سيمکارت ها بدون تغيير در اختيار مشتريان قرار گيرد.
فروشندگان قيمت سيمکارت هاي موجود در بازار تهران به شرح زير اعلام کردند:
سيمکارت کارکرده کد يک همراه اول با قيمت 530 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش مي رسد. شماره هاي رند و مرتب اين کد با قيمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.سيمکارت صفر و کارکرده کد دو نيز به ترتيب با قيمت 550 و 345هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت صفر کدهاي سه، چهار، پنج نيز به ترتيب 465 ، 350 و 345 هزار تومان فروخته مي شود.سيمکارت کارکرده اين کدها نيز به ترتيب با قيمت  305 ، 245و 240هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه توزيع مي شود.
سيمکارت  صفر کدهاي شش ، هفت و هشت نيز با قيمت 330 ، 320 و 300 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت کارکرده سه کد فوق نيز به ترتيب 225 ، 215 و 200 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت هاي اعتباري همراه اول، تاليا و ايرانسل به ترتيب در بازار آزاد به بهاي 30 ، 15 و 7 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه عرضه مي شود.
129/20