در آستانه تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري

پيش بيني درآمد 100 ميليارد ريالي براي پيمانکاران پيامك تلفن همراه

موبنا- مديرعامل شركت چهارنسل امواج در آستانه تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري پيش بيني كرد كه استفاده از پيام كوتاه در اين تبليغات درآمد بيش از يکصد ميليارد ريالي را براي پيمانکاران خدمات ارزش افزوده موبايل بهمراه داشته باشد.

عليرضا احمديان زارچي در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا به نقش شركت هاي ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده (CP ) براي حضور در عرصه اطلاع رساني كانديداها از طريق پيامك اشاره كرد و اظهار داشت: رقابت بين هريك از پيمانکاران CP همراه اول با ديگر پيمانكاران اپراتورهاي ايرانسل و تاليا در عرصه ارسال پيامك انبوه كشور موجب پويايي اقتصادي بصورت سالم و سازنده خواهد شد.
وي با اشاره به فعاليت شركت چهارنسل امواج در اين عرصه گفت: شرکت چهارنسل امواج تنها شرکت داراي سه CP متفاوت از سه اپراتور موبايل در سطح کشور است كه در قالب شرکت هاي اقماري خود که رهياب پيام رسان ، سروش پيام  و شرکت همراهان همراه مي باشد، امکان خدمات دهي به کانديداهاي رياست جمهوري را بصورت کاملا مطمئن فراهم كرده است.
به گفته وي از آنجايي که امسال سال صرفه جويي و اصلاح الگوي مصرف ناميده شده است جذب کانديداهاي رياست جمهوري به سمت رسانه ايي مانند پيامك که هيچ گونه دورريز مصرف ندارد مي تواند بسيار موثر باشد.
128/20