مديرعامل يک شركت ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده در گفت وگو با موبنا:

براي ارسال پيامك انبوه انتخاباتي نيازمند اخذ مجوز هستيم

موبنا- مديرعامل شركت مگفا يكي از شركت هاي ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در كشور- با اشاره به نقش رسانه پيامك در انتخابات رياست جمهوري گفت: CP ها براي ارسال پيامك هاي انبوه تبليغاتي نيازمند اخذ مجوز از اپراتور اول تلفن همراه به عنوان كارفرماي خود هستند.

محمدرضا حائري يزدي در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با بيان اينكه مذاكرات مقدماتي با برخي كانديداها براي استفاده از پيامك در تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري اظهار داشت: ارسال پيامك انبوده منوط به سياست شركت ارتباطات سيار به عنوان كارفرماي شركت هاي ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده است كه براي اين امر مجوز صادر كند و يا اجازه فعاليت به شركت ها در اين زمينه را ندهد.
وي با بيان اينكه درانتخابات دوره گذشته رياست جمهوري CP ها مجاز به ارسال پيامك انبوه تبليغاتي براي نامزدهاي انتخاباتي نبودند گفت: در دوره انتخابات مجلس هشتم اين اجازه از سوي همراه اول صادر شده بود.
حائري يزدي با تاكيد براينكه بدون شك استفاده از ابزار پيام كوتاه تلفن همراه به عنوان رسانه اي جديد در تبليغات انتخاباتي بسيار تاثيرگذار خواهد بود، ادامه داد:اين اقدام مي تواند درآمدزايي بسياري براي اپراتوراول به همراه داشته باشد اما براي CP ها بنظر نمي رسد سبب درآمد چشمگيري شود.
دوره دهم انتخابات رياست جمهوري 22خردادماه جاري در كشور برگزار مي شود.
128/20