از هر دو گوشي يکي هوشمند مي شود

موبنا- گروه فناوري هاي مارول پيش بيني کرد که تا چند سال آينده از هر دو گوشي يکي به شکل گوشي هوشمند توليد خواهد شد.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از رويترز، با توجه به رشد روز افزون محبوبيت گوشي هاي هوشمند پيش بيني مي شود که تا سه يا 4 سال آينده 50 درصد گوشي ها به شکل هوشمند توليد شود.
همچنين پيش بيني شده که با اين ميزان افزايش محبوبيت گوشي هاي هوشمند انتظار مي رود تا 6 يا 7 سال آينده ميزان توليد گوشي هاي هوشمند به 90 درصد هم افزايش يابد.
135/20