زين سهام ” پالتل” فلسطين را مي خرد

موبنا- شرکت اپراتوري تلفن همراه " زين" بخش عمده سهام شرکت ارتباط از راه دور فلسطين - اپراتوري تلفن همراه " پالتل" را مي خرد.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از “سلولارنيوز” ، شرکت زين مالکيتش دربخش زير مجموعه اردني ( زين) را به منظور خريد  سهام شرکت پالتل منتقل مي کند.شرکت زين با اي اقدام 53/56 درصد سهام شرکت اپراتوري تلفن همراه فلسطين را مي خرد.
با انجام اين معامله ، فلسطين بيست و چهارمين قلمرو فعاليت شرکت زين مي شود و از پايان سال 2009 ميلادي شرکت اپراتوري تلفن همراه فلسطيني با نام ” Jawwal ” به ” زين ” تغيير برند يا نام مي دهد.
زين فلسطين با الحاق به شبکه One Network زين  از سرويس رومينگ بدون مرز بين شبکه هاي زين در آفريقا و خاورميانه ، استفاده خواهد کرد.
با ادغام شرکت زين اردن و پالتل فلسطين يک گروه تجاري با درآمد يک ميليون دلار تشکيل مي شود.اين معامله در فصل دوم سال جاري ميلادي نهايي خواهد شد.
131/20