نايب رييس انجمن ايراني جامعه اطلاعاتي:

در حوزه روابط عمومي الكترونيك جذب دانش ومهارت‌هاي نوين ضروري است

ايسنا - اولين نياز در حوزه روابط عمومي الكترونيك جذب دانش ومهارت‌هاي نوين است و اگر اين پايه وجود نداشته باشد وارد عرصه‌هاي الكترونيكي هم شود باز مشكل داريم اينكه يك نسل مديران حرفه‌اي وكارشناسان حرفه‌اي روابط عمومي بايد تربيت و بعد وارد عرصه‌هاي الكترونيكي شويم خيلي نمي‌تواند اثربخش باشد.

نيازمند نگاه جدي از سوي مسوولان هستيم
به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، شهيندخت خوارزمي ـ‌ نايب رييس انجمن ايراني جامعه اطلاعاتي ـ در چهارمين همايش روابط عمومي الكترونيك ـ‌ روابط عمومي الكترونيك را داراي بنياني تكنولوژيك دانست و گفت: جامعه اطلاعاتي بدون درك وفهم روندهاي ICT به دشواري مي‌تواند فلسفه وجودي خود را درك كند. با شناخت اصول حاكم بر جامعه اطلاعاتي روابط عمومي الكترونيك بهتر مي‌تواند به ايران خدمت كند.
وي با بيان اينكه هوشمند شدن ICT به عنوان مهمترين تحول مطرح مي‌شود ICT را درگروه تكنولوژي‌هاي نوين طبقه‌بندي كرد و گفت: روابط عمومي الكترونيك بايد به حركت پرشتاب ICT توجه كند در حالي كه تكامل روابط عمومي الكترونيك متاثر از ديگر حوزه‌هاي تكنولوژيكي است. حوزه‌هاي تكنولوژيكي كه به شدت اثرگذار هستند ولي درآينده جامعه بشري ICT به عنوان مادر علوم روز است.
او انواع وب‌ها را چهارنوع وب اطلاعاتي، وب معنايي، وب اجتماعي و متاوب عنوان و اظهار كرد: با پيشرفت هوش مصنوعي متاوب درآينده ايجاد مي‌شود كه در آن اتصالات، اطلاعات، دانايي و شبكه‌ها مطرح نيستند و هوش‌ها با يكديگر ارتباط برقرار كرده و به اين ترتيب مغز جهاني شكل مي‌گيرد.
وي معتقد است: افق فراسوي هوشمند شدن ICT است كه آينده آن را با هوش انسان متعارف و غير تكنولوژيك نمي‌توان پيش‌بيني كرد. هوش مصنوعي در سالهاي آتي همچون هوش انسان‌ها قابليت پيدا مي‌كند و ما را وارد عصر يكتايي ( SINGULARITY) مي‌كند اين تكنولوژي آينده جامعه را شكل مي‌دهد.
او با بيان اينكه به زودي سيستم‌هاي ICT خودآگاه وخود اصلاح‌گر خواهند شد و بايد به تاثير آن بر پيشرفت روابط عمومي الكترونيك را پيش‌بيني كرد گفت: اگر بپذيريم شتاب تحولات بسيار زياد است روابط عمومي الكترونيك بدون درگيري با تكنولوژي روز نمي‌تواند حيات خود را پيش ببرد.
وي همچنان اظهار كرد: ICT اين امكان را دارد كه شكاف ديجيتال را به فرصت ديجيتال تبديل كند در اين بين روابط عمومي الكترونيك كه از سه ركن تكنولوژي، سازمان و انسان تشكيل شده است مي‌تواند از علم روز براي بهبود عملكرد خود استفاده كند.
شهيندخت خوارزمي در حاشيه چهارمين همايش روابط عمومي الكترونيك در جمع خبرنگاران گفت: وضعيت كشور درحوزه روابط عمومي و از طريق روابط عمومي و مشكلات آن از طرق تشكل‌هاي انجمن روابط عمومي، دبيرخانه روابط عمومي الكترونيك حل شدني است كه تاكنون حركت‌هايي صورت گرفته است.
او با اشاره به برگزاري همايش روابط عمومي الكترونيك و حضور بسياري از مسوولان حوزه روابط عمومي گفت: مسوولان مربوطه بايد با روابط عمومي الكترونيك به عنوان موضوعي غير قابل اجتناب آشنا شوند و از سوي ديگر براي تعداد ناكافي موسسه آموزشي كه مدير و كارشناس حرفه‌اي تربيت كند نياز به نگاه جدي از سوي مسوولان است.
او پيام خود به اين همايش را الكترونيزه شدن روابط عمومي براي قشر جوان عنوان و اظهار كرد: مهم اين است كه نسل جديد و قديم در كنار هم نيازهاي استراتژيك روابط عمومي و تحول در گذر از روابط عمومي سنتي به روابط عمومي الكترونيك را با هم تعريف كنند.
او ادامه داد: چالش‌ها و خلا‌هاي موجود با كمك نسل قديم و جديد با همدلي حل شدني است به عبارتي بعد تحول آنقدر در اين حوزه پرشتاب است كه ديگر فرصتي براي وجود اين مشكلات باقي نمي‌ماند.
اين استاد پيشگام روابط عمومي الكترونيك در خصوص كتابي كه درحاشيه اين همايش ارائه داده است گفت: اين كتاب مجموعه‌اي از مقالات است كه راجع به دغدغه‌هاي من در توسعه ايران صحبت مي‌كند مخاطب اصلي اين كتاب قشر جوان است و نگاه من تاثيرگذاري و الگودهي به اين قشر بوده است.