قطعي گوگل سرعت سايت هاي ديگر را افزايش داد

موبنا- تحقيقات نشان داده که قطعي سرويس گوگل باعث افزايش سرعت بسياري از سايت ها تا دو برابر ميزان فعلي شد.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از ياهونيوز، بر اساس تحقيقاتي که در رابطه با قطعي سرويس موتور جستجوي گوگل در روز پنجشنبه گذشته انجام شد نشان داد که اين قطعي باعث کاهش قابل توجه ترافيک اين وب سايت شده است.
گزارش ها حاکي است که  نقص گوگل که موجب دست نيافتن بسياري از کاربران در سراسر دنيا به اين سايت شد موجب کاهش 5 درصدي ترافيک در اين سايت شده است.
بر اين اساس گفته مي شود چون بسياري از وب سايت ها از موتور جستجوي گوگل براي دستيابي به سايت خود استفاده مي کنند در اين روز با مشکل روبه رو شدند و قطعي گوگل نه تنها منجر به عدم دسترسي به گوگل بلکه بسياري از سايت هاي وابسته به اين غول جستجو شد.
اما تحقيقات نشان داده که قطعي سرويس گوگل باعث افزايش سرعت بسياري از سايت ها تا دو برابر ميزان فعلي شده است.
135/20